Lukijan mielipide: Koirankakkoja koulu ei korjaa

Opettajan tehtävänä on tukea ja edistää lasten, nuorten ja aikuisten oppimista ja osaamisen kehittymistä. Tämä tarkoittaa sitä, että opettajan tulee antaa oppilailleen heidän kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta.

Opettaja toimii yhteistyössä kotien kanssa. Hän tiedottaa huoltajia lapsen koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvistä asioista, kuten arvioinnista, oppimisen tavoitteista, koulun oppimisympäristöistä, työtavoista ja lukuvuoden tapahtumista.

Opettaja on jakamattomassa vastuussa ryhmänsä lapsista tai oppilaista koko heidän päiväkoti- tai koulupäivänsä ajan. Vastuu oppijasta on sitä suurempi, mitä nuoremman oppijan kanssa opettaja työskentelee.

Turvallinen koulumatka rakentuu kaikkien yhteistyöllä.

Koulumatka ja sen turvallisuus askarruttavat etenkin koulutiensä aloittavien vanhempia.

Koulun tehtävä on opetussuunnitelman perusteiden mukaan kannustaa oppilaita kulkemaan koulumatkat terveyttä ja kuntoa edistävällä tavalla. Oppilaita myös opastetaan huolehtimaan omasta ja muiden turvallisuudesta koulumatkoilla sekä käyttäytymään matkaa tehdessään hyvin.

Ensimmäisillä luokilla liikennekasvatuksessa painottuu lähiympäristöön tutustuminen ja turvallinen liikkuminen jalankulkijana. Oppilaiden liikkumistottumusten muuttumisen mukana sisällöt laajentuvat esimerkiksi pyöräilyyn ja joukkoliikenteen käyttöön.

 

Huoltajalla on ensisijainen vastuu koulumatkoista ja niiden turvallisuudesta. Turvallinen koulumatka rakentuu kaikkien yhteistyöllä: niin opetuksen järjestäjät ja koulut, liikennöitsijät kuin koululaiset ja heidän vanhempansa luovat jokapäiväisellä toiminnallaan turvallista koulutietä.

Kun huoltajilta tuli kysymys, voiko koulu tehdä jotain koulumatkalla olevalle koirankakalle, vastaus on kuitenkin ei.

 

Lähteenä on käytetty Opetushallituksen tekstiä turvallisesta koulutiestä.

 

​Veli-Pekka Dufva opettaja ja opettajankouluttaja kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsen, Helsinki