Lukijan mielipide: Huomio opiskelijoiden ohjaukseen ja tukeen ammatillisessa koulutuksessa

Suomen koulutuspolitiikan tavoitteena on, että kaikki opiskelevat vähintään toisen asteen tutkinnon. Ammatillisen toisen asteen koulutuksella on merkitystä yksilön, yritysten ja työyhteisöjen sekä yhteiskunnan kannalta.

Toteutuessaan oppivelvollisuuden laajentaminen asettaa vaatimuksia opetukselle ja ohjaukselle. Lainsäädäntö velvoittaa koulutuksen järjestäjiä erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen järjestämiseen.

Opettajien on uudistettava osaamistaan.

Opetusministeriö on käynnistänyt ammatillisen koulutuksen laatuun ja vaikuttavuuteen liittyviä toimia. Yksi kehittämisen kohde on erityisopetuksen ja vaativan erityisen tuen opiskelijoiden opetus ja ohjaus.

Opiskelijoiden ohjaukseen ja erityisen tuen järjestämiseen ammatillisessa koulutuksessa tulee kiinnittää huomiota. Se on olennaisen tärkeää opiskelijan valmistumisen ja työllistymisen kannalta.

Opetushallituksen tilastopalvelun Vipusen mukaan noin 60 prosenttia aloittaneista toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoista saa tutkinnon valmiiksi kolmen vuoden aikana. Osa aloittaneista toki valmistuu joustavasti myöhemmin.

Koulutuksen järjestäjien näkökulmasta opiskelijoiden valmistuminen ja työllistyminen ovat keskeisimpiä oppilaitosten rahoituksen perusteita. Opiskelijoiden tehokas ohjaus ja erityinen tuki ovat välttämättömiä työelämän kannalta, jotta työvoiman tarve ja sen saatavuus kohtaavat.

Opettajien on uudistettava osaamistaan. Ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön jatkuva oppiminen ja osaamisen varmistaminen erityisen tuen asiantuntijuudessa on välttämätöntä.

 

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen johtajat
Hanna Ilola, Tamk
Asko Karjalainen, Oamk
Jari Laukia, Haaga-Helia
Seija Mahlamäki-Kultanen, Hamk
Pekka Risku, Jamk