Lukijan mielipide: Etäkoulu on tärkeä osa peruskoulua myös korona-ajan jälkeen

Korona toi etäkoulun ja etätyön kaikkialle. Arki muuttui pysyvästi. Myös peruskouluissa on harjoiteltu etäopetusta ja etäopiskelua. Näin ei olisi tapahtunut vielä ainakaan vuosikymmeneen ilman koronapandemiaa.

Tulevaisuudessa ei juuri ole työtehtäviä, joissa etätöiden perusosaamista ei tarvittaisi. Tästä syystä myös näiden taitojen harjoittelu tulee aloittaa jo peruskoulussa. Tarvitsemme etäkouluosaamista.

Mitä on etäkouluosaaminen?

Omien tehtävien aikatauluttaminen ja osallistuminen oikeaan aikaan Teams-tunnille harjoittavat itseohjautuvuutta. Etäkoulussa opetellaan myös kärsivällisyyttä ja ongelmanratkaisukykyä.

Opettaja ei ole joka hetki kertomassa, mitä tehdään seuraavaksi. Oppilaan pitää oppia pärjäämään ilman välitöntä apua ja sietämään epävarmuutta, aluksi edes lyhyen aikaa.

Tulevaisuudessa ei juuri ole työtehtäviä, missä etätöiden perusosaamista ei tarvittaisi

Perusopetuslaki tulee uudistaa! Perusopetuslaki ei tällä hetkellä salli etäkoulun järjestämistä normaalioloissa. Ainakin tältä osin lakia tulisi uudistaa.

En kuitenkaan tarkoita, että peruskoulua tulisi käydä pääsääntöisesti etäkouluna. Puhuisin mieluiten etäkouluharjoittelusta, joka alakoulussa tarkoittaisi vuositasolla joitakin päiviä.

Yläkoulussa yhdeksännellä luokalla voisi etäkoulun osuus olla pääsääntöisesti jo 20 prosenttia, huomioiden kuitenkin erityistä tukea tarvitset oppilaat.

 

Edelläkävijyys ja ennakointi kannattaisi.

Ensi syksynä peruskoulun ensimmäisellä luokalla aloittavat oppilaat ovat 2030-luvulla toisen asteen opiskelijoita. Tuolloin etäopiskelu on jo arkipäivää.

Pidetään suomalainen koulu kehityksen kärjessä ja aloitetaan harjoittelu jo nyt.

 

Juha Attenberg

tiimipäällikkö, ammatillinen koulutus