Lukijan mielipide: Digitalisaatio – uhka vai mahdollisuus opettajan työssä?

Opettajan roolin muutos on sidoksissa yhteiskuntaan ja maailmaan. Digitalisaatio haastaa opettajan ammatin.

Teknologian käyttö on luonut opetukselle ja oppimiselle uusia mahdollisuuksia, mutta kehityksessä voi olla myös uhkia. Yhtenä uhkana näemme oppilaiden sosiaalisen vuorovaikutuksen vähenemisen digitalisaation myötä.

Erityisesti ammatillisessa koulutuksessa on radikaalisti vähennetty vuorovaikutteista kohtaamista. Samaan aikaan oppilaiden sosiaaliset ja psyykkiset ongelmat ovat lisääntyneet. Niiden havaitsemista ei edistä verkko-opetus tai opiskelijan itseohjautuva opiskelu.

Tulevina ammatillisina opettajina olemme huolissamme, miten tähän haasteeseen vastataan työelämässä ja opettajakoulutuksessa.

Kaiken tavoitteena on oppiminen.

Erilaisten tulevaisuuden osaamisten ennakoiminen ja tunnistaminen sekä digitalisaation osaamisen läpileikkaus auttavat kehittämään opettajien osaamista vaadittavaan suuntaan. Tarvitaan jatkuvaa keskustelua ja ymmärrystä siitä, millaisiin osaamisalueisiin kannattaa panostaa.

Digitalisaatiokin on pilkottavissa osiin, ja sillä tavalla voidaan lisätä ymmärrystä siitä, millaista teknologista osaamista tarvitaan milläkin osa-alueella opetuksessa.

Uudet opiskelijat ovat aikaisempaa valmiimpia uusien teknologioiden käyttöön ja usein edellä opettajia tässä osaamisessa.

Teknologian lisääntyessä opettajan tulee muistaa, että oppiminen on kaiken tavoitteena. Teknologia ei saa olla pääasia, vaan tukemassa oppimista.

 

Anna-Mari Junes, Kirsi Korhonen, Ritva Leijala ja Alpo Salmisto

Ammatillisen opettajakoulutuksen opiskelijat