Terveisiä arjesta: Ajatushautomo Käkriäinen

Erilaisia ajatushautomoita ja -pajoja on syntynyt viime vuosina tiuhaan. Tavoitteena niissä on saada aikaan ajatusmyrskyjä, joiden myötä yhteiskunta saa uutta virtaa.

Viimeistään nyt on korkea aika luoda ajatushautomomalli, joka sopii otettavaksi käyttöön varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle.

Tavoitteena on saada aikaan ajatusmyrskyjä.

Hautomon esikuva on Joel Lehtosen teos Putkinotko. Sen päähenkilöiden Juutas ja Rosina Käkriäisen hautomat ajatukset nimittäin resonoivat täydellisesti meidän aikamme kimurantteihin kysymyksiin.

Käkriäisten mielenmaisemat ovat kuin perusopetuksen elämää syleilevien laaja-alaisten teemojen hedelmätarha.

Ekologinen elämäntapa on Käkriäisten elämän peruskivi. Kun ei kuluta oikeastaan mitään, balanssi ihmisen ja luonnon välillä on täydellinen.

Tässä harmoniassa syntyy puitteet liimautua ihmisyhteisöjen olennaisten kysymysten, kuten sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, äärelle. Juutasta lainaten: Miksi pitää maailmassa olla rikkaita ja köyhiä?

Henkilökohtaisessa kasvussa ei armoa anneta. Käkriäiset pyrkivät alituiseen nousemaan arjen yläpuolelle tarttumalla mahdottomilta näyttäviin haasteisiin.

Resilienssin kasvattaminen on osa jokaista päivän hetkeä. Tyypillisenä tämä näkyy muun muassa Juutaksen säkinkannossa tai Rosinan kykynä osallistaa perhe yhteisen tavoitteen äärelle.

 

Käkriäisistä on moneksi, myös kaiken heistä edellä sanotun vastakohdaksi. Ajatushautomo Käkriäinen onkin vastakulttuuria esikuvalleen.

Kun riittävästi hautoo samaa kysymystä, ymmärtää sen monimuotoisuuden, eikä jää nopeasti singahtavan ajatuksen vangiksi.

 

Matti Rautiainen on opettajankouluttaja Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella.

Lue samasta aiheesta