Petri Kääriäinen: Kivireki saatava liikkeelle

1.2.2019

Nyt juuri sinun toimintasi, arvoisa jäsenemme, on edunvalvonnassamme ratkaisevaa. Kaikessa OAJ:n vaikuttamisessa se on niin, mutta erityisesti juuri nyt.

Tänä keväänä järjestettävissä eduskuntavaaleissa ratkaistaan opetusalan kriittiset rahoituskysymykset, joilla on suora yhteys esimerkiksi opetusryhmien kokoon ja opettajien työssäjaksamisen edellytyksiin. Jokaisen jäsenen aktiivinen vaikuttaminen on ratkaisevaa.

Ammattijärjestö toimii jäsentensä kautta. Sen voima ja kyky saada aikaan muodostuu jäsenten toiminnasta tai toimimattomuudesta. Samalla tavalla kuin köydellä kuormaa vedettäessä. Jos kaikki vetävät yhteen suuntaan, on voima maksimaalinen. Jos taas osa vetää eri suuntaan, muiden voimat kuluvat eri suuntaan vetävien voiman kumoamiseen.

Joskus osa jäsenistä ajattelee, ettei osallistu kuorman vetoon ollenkaan, koska kyseiseen asiaan vaikuttaminen ei näytä hyödyttävän suoraan juuri itseä tai ei muuten tunnu tärkeältä. Siitäkin huolimatta, että se jollekin toiselle opettajalle tai jäsenryhmällemme olisi erittäin tärkeää.

 

Raskaimmat kuormat täytyy vetää yhdessä ja koordinoidusti. Kuormat pitää laittaa tärkeysjärjestykseen, jos joukon voima ei riitä kahden tai useamman eri taakan samanaikaiseen vetämiseen. Suurimmissa asioissa ei useinkaan riitä.

Koulutuksen rahoitusleikkausten kompensoiminen ja voimavarojen turvaaminen uuden hallituksen hallitusohjelmassa on juuri tällainen asia. Siihen vaikuttaminen vaatii kaikkien jäsentemme yhteistä voimaa ja yhteistyötä.

OAJ:n hallitus on asettanut tavoitteet, jotka tulee saada osaksi alkukesällä laadittavaa hallitusohjelmaa. Puolueet saadaan sitoutumaan tavoitteisiin vakuuttamalla kansanedustajat niiden tärkeydestä. Tarvitaan vahvaa vaalivaikuttamista yhdessä oppilaiden, opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa nyt, kun kansanedustajaehdokkaat kiertävät maakuntia.

Juuri sinut tarvitaan köydenvetäjäksi, aktiiviseksi vaalikeskustelijaksi.

Oppilasmäärän ja opettajien määrän välinen suhdeluku tulee saada opetuslainsäädäntöön määrittämään opetusryhmien kokoa OAJ:n esittämällä tavalla. Jos niin ei tapahdu, suomalaisten osaaminen ja koulutustaso laskee edelleen. Samalla myös opettajien työssäjaksamisen edellytykset ja opetusalan houkuttavuus ovat vaarassa romahtaa.

Opettajille on saatava opettajarekisteri, josta voi tarkistaa opettajan kelpoisuuden. Esimerkiksi terveysalalla on käytössä vastaavanlainen tietopalvelu.

Oppivelvollisuus on pidennettävä työelämän nykyvaatimusten mukaiseksi: ilman toisen asteen koulutusta ei työelämässä enää selviä. Samalla myös esiopetusta on varhennettava alkamaan viisivuotiaana.

 

Juuri sinut tarvitaan tämän valtavan haasteen köydenvetäjäksi, aktiiviseksi vaalikeskustelijaksi. OAJ:n alueyhdistyksissä alueellista vaalivaikuttamista on koordinoitu, ja niistä saa konkreettisia neuvoja yhteiseen vaikuttamiseen. Ilman juuri sinun osallistumistasi tämä valtava kuorma ei liiku – ainakaan riittävästi.

Joku Muu -nimistä jäsentä ei jäsenrekisteristämme löydy. Kävin tarkistamassa.

 

Petri Kääriäinen on OAJ:n ensimmäinen varapuheenjohtaja

petri.kaariainen@icloud.com

Twitterissä @Kaariape