OAJ vaatii puhtia kotouttamiseen

Koulutus on parasta kotoutumista ja ihmisten moninaisuus mahdollisuus. Nämä ovat johtotähtiä OAJ:n Kotoutumiskompassissa, joka julkaistiin maaliskuun alussa päivitettynä.

Järjestön ehdotukset maahanmuuttajien kotouttamiseen julkaistiin ensi kertaa 2015.

Moni asia kotoutumisessa on neljän vuoden aikana edennyt. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen opinnot aikuisten perusopetuksessa. Luku- ja kirjoitustaidon opetuksesta myös vapaa sivistystyö on saanut uuden tehtävän. Maahanmuuttajat ja kielitietoinen opetus on huomioitu opettajankoulutusfoorumin hankkeissa.

Kotoutumiskompassissa OAJ esittää muun muassa, että:

  • Oman äidinkielen opetus ja suomi toisena kielenä -opetus täytyy aloittaa jo varhaiskasvatuksessa.
  • Aikuisten kotoutumiskoulutus pitää järjestää laatu, ei raha edellä. Kilpailutuksesta on luovuttava.
  • Oikeus perusopetukseen valmistavaan opetukseen on kirjattava lakiin.
  • Valmistavan opetuksen opettajille on määriteltävä kelpoisuusehdot.
  • S2-opettajille ja valmistavassa opetuksessa toimiville tarvitaan omat koulutusohjelmat yliopistoon.
  • Helsingissä käytössä oleva myönteisen erityiskohtelun malli on laajennetta valtakunnalliseksi.

 

Tutustu OAJ:n vaalitavoitteisiin: