Olli Luukkainen: Vaalivaikuttaminen huippuunsa

Puheenjohtaja 18.3.2019

Maailman paras koulutusjärjestelmämme ei pysy tasollaan ilman jatkuvia ponnisteluja, riittävää resursointia ja toimintaympäristön analyysia. Koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen lähivuosien suuntaviivat piirretään hallitusohjelmassa eduskuntavaalien jälkeen. Kun on kyse Suomen tulevaisuudesta, #koulutusratkaisee.

Kansalaiset kannattavat koulutukseen kasvuohjelmaa, jolla rahoitus saadaan kuntoon vuosikausien leikkausten jälkeen.

OAJ on laatinut päättäjien käyttöön ehdotuksia, joiden avulla kaksi vaalikautta jatkunut koulutuksen murentamisen kierre voidaan katkaista. Ehdotukset löytyvät vaalisivuiltamme osoitteesta koulutusratkaisee.fi.

Olemme haastaneet puolueita ja ehdokkaita kymmenissä tapahtumissa ympäri maata. Olemme listanneet kahden hallituksen tekemät koulutusleikkaukset ja kertoneet, millaisia konkreettisia vahinkoja ne ovat aiheuttaneet koulutusjärjestelmäämme sekä oppijoiden ja opettajien arkeen. Olemme kysyneet näkemyksiä niin puolueilta kuin kansalaisiltakin.

Yksimielinen vastaus on ollut se, että koulutus on vaalien tärkeimpien asioiden joukossa. Kansalaiset kannattavat myös koulutukseen kasvuohjelmaa, jolla rahoitus saadaan kuntoon vuosikausien leikkausten jälkeen.

Tarvitsemme vahvoja ratkaisuja koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen hyväksi. Esiin onkin nostettava niitä kansanedustajaehdokkaita, jotka sitoutuvat tekemään työtä alamme toimintaedellytysten puolesta. OAJ on listannut nettisivuillaan opettajataustaiset ehdokkaat. Heitä on runsaasti yli sata.

 

Kaikissa koulutusmuodoissa on tarvetta voimavarojen parantamiselle.

Varhaiskasvatuksen merkitys on viime vuosina oivallettu Suomessakin uudella tavalla. Ymmärrys siitä, että ikävuodet 5–6 ovat tiedollisten valmiuksien kehityksessä ihmisen kulta-aikaa, on johtamassa siihen, että lapset pääsevät esiopetukseen viisivuotiaana.

Esiopetuksen varhentamisen lisäksi tarvitaan satsausta peruskouluun. OAJ:n lisäksi monet muut vaativat tuntuvaa lisäystä peruskoulun rahoitukseen.

Sata vuotta vanha oppivelvollisuusmallimme on päivitettävä tälle vuosisadalle. Perusta on rakennettava niin vahvaksi, että joka ainoalla on peruskoulunsa päättäessään todelliset taidot ja valmiudet toisen asteen opintoihin.

Ammattikoulutuksen on tuotettava jokaiselle sen käyvälle laaja ammatillinen perusosaaminen ja yleinen jatko-opintokelpoisuus. Tämä on varmistettava kunnollisella rahoituksella sekä kelpoisten opettajien antamalla opetuksella ja ohjauksella. Ammatillinen koulutus ja lukio tarvitsevat molemmat merkittävän vahvistuksen resursseihinsa.

 

Kansainvälisten vertailujen mukaan Suomi on jäänyt jälkeen satsauksissa tutkimukseen, koulutukseen ja uudistavaan innovaatiotoimintaan. Juuri tieteen ja tutkimuksen keinoin voidaan vastata yhteiskunnan kiperiin ongelmiin ja luoda uudenlaista työtä. Tutkimuksen ja kehittämisen rahoitusta pitää monipuolistaa ja vahvistaa.

Jokainen meistä voi nyt vaikuttaa ottamalla koulutuksen esiin vaalien alla. Ystäväpiirissä. Sukujuhlissa. Naapurin kanssa.

Merkittävä kanava on myös sosiaalinen media. Juuri sinä voit vaikuttaa somessa – #opettajanääni esiin!

 

Olli Luukkainen

olli.luukkainen@oaj.fi

Twitterissä @OlliLuukkainen