Anitta Pakanen: Yhteiset talkoot työhyvinvoinnin puolesta

Opetusalan henkilöstön työhyvinvointi on heikentynyt ja halu vaihtaa alaa kasvanut, kertoo viimeaikainen julkinen keskustelu. Tämä näyttäisi koskevan varsinkin varhaiskasvatusta.

Huoli ja hätä ovat todellisia. Teemme OAJ:ssä tilanteen parantamiseksi töitä päivittäin. Vaikutamme päättäjiin, jotka puolestaan vaikuttavat lakiin, asetuksiin ja koulutuksen resursseihin. Paikallisesti jäseniämme auttavat luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut.

 

Vaikuttamistyömme ansiosta varhaiskasvatuslakia muutettiin elokuun alusta alkaen. Nyt henkilöstöllä on velvollisuus tehdä päiväkodinjohtajalle ilmoitus, jos päiväkodin toiminta ei toteudu lain mukaisesti.

Päiväkodeissa pitää olla näkyvillä ilmoitusvelvollisuuteen liittyvät ohjeet. Ilmoittajalla on oikeus saada tietoa, miten epäkohtaan puututaan ja miten se korjataan.

Saamiemme viestien mukaan ilmoitusvelvollisuutta on vielä hyvin vähän käytetty, vaikka julkisesta keskustelusta voisi toisin päätellä. Kannustamme tekemään ilmoituksia, jos vaikuttaa, ettei varhaiskasvatuslaki toteudu.

Tämän lisäksi elokuun alusta tarkennettiin ryhmien tilapäisen ylityksen poikkeamasäännöstä. Lapsiryhmän kokoa ei siis saa enää ylittää henkilöstöstä johtuvasta syystä.

Seuraavaksi haluamme, että mitoitus muutetaan päiväkotikohtaisesta ryhmäkohtaiseksi.

Ongelmakohdista pitää voida puhua avoimesti.

Työnteon rakenteet selkeine tehtäväkuvineen ja vastuineen ovat työhyvinvoinnin lähtökohta. Myös ratkaisukeskeinen toimintakulttuuri ja myönteinen työilmapiiri lisäävät hyvinvointia.

Ongelmakohdista pitää siis voida puhua työpaikalla avoimesti, ja niiden korjaamiseen pitää tarttua. Meistä jokaisella on tässä tärkeä tehtävä.

Palkkaus puolestaan on merkittävä vetovoimatekijä. Tämän ovat vasta muutamat kunnat oivaltaneet.

Tarvitsemme pidemmän ajan palkkasuunnitelman ja viestin siitä, että asiat etenevät koko Suomessa parempaan suuntaan. Tätä haemme kevään neuvottelukierrokselta.

 

Anitta Pakanen

anitta.pakanen@vol.fi

Twitterissä @APakanen

Kirjoittaja on OAJ:n kolmas varapuheenjohtaja.