Päivi Koppanen: Digitalisaatio haastaa opettajan

Varapuheenjohtaja 28.9.2018

Disruptio tarkoittaa vakiintuneiden toimintamallien murtumista. Puhutaan erityisesti digitaalisuuden aiheuttamasta disruptiosta. Taskuun mahtuva älypuhelin on esimerkki vanhan murtumisesta. Siinä on muistia enemmän kuin ensimmäisessä kuuhun lentäneessä avaruusaluksessa ja lukemattomia toimintoja, joihin tarvittiin ennen omat laitteensa.

Disruptio luo enemmän kuin tuhoaa, mutta erilaista. Tulevaisuutta ja tulevaisuuden ammatteja ei pysty ennustamaan. Miten koulutusjärjestelmä vastaa haasteeseen? Miten jokainen saa valmiudet työllistyä ja toimia yhteiskunnassa sekä innon ja kyvyn hankkia tarvitsemansa osaamisen kulloiseenkin elämäntilanteeseen?

Ravintola-alan ammattilehdessä Aromissa oli juttu robotista työkaverina ja apurina. Yhteistyörobotti liikkuu ravintolasalin, keittiön ja tiskin välillä kuljettaen ruokaa ja astioita. Ennen robotteja pidettiin tieteiselokuvien fiktiona, nyt sellainen on koekäytössä ravintolassa.

 

Digitalisaatio muuttaa kaikkia aloja. Vaarallisia, raskaita ja yksitoikkoisia töitä siirtyy koneiden tehtäväksi. Ihminen ei korvaudu koneilla, sillä on paljon tehtäviä, joita koneet eivät pysty tekemään ja joissa ihminen on konetta parempi.

Teknologiaa ei voi ajatella säästökeinona vaan uutena mahdollisuutena tukea oppimista.

Teknologinen kehitys on eri aloilla erilaista, mutta kaikilla aloilla digitaalisuutta hyödynnetään. Käden taitoja tarvitaan edelleen, mutta samaan aikaan koneet, laitteet, prosessit, palvelukonseptit ja suunnittelujärjestelmät digitalisoituvat. Ammatillisen opettajan on hallittava alansa kehitys tältäkin osin.

Digitalisaatio haastaa opettajan roolin ja työn. Se tuo opettajan työhön mahdollisuuksia, mutta monen mielestä myös uhkia. Jo nyt lähes jokainen pystyy opiskelemaan esimerkiksi avoimien MOOC-verkkokurssien avulla huippuasiantuntijoiden luennoilla melkein mitä hyvänsä maksutta. Mihin opettajaa enää tarvitaan?

 

Moni opettaja tuntee ristiriitaisia tunteita kehityksen edessä. Miten opetusteknologia otetaan käyttöön niin, että se tukee opiskelijan oppimista parhaiten ja opettajan työmäärä pysyy kohtuullisena? Miten opettaja oppii käyttämään opetusteknologiaa pedagogisesti jokaisen oppijan tarpeisiin?

Digitaitojen hankkiminen vaatii onnistuakseen työaikaa ja esimerkiksi digimentoreiden tukea. Se edellyttää myös toimivia nettiyhteyksiä, helppokäyttöisiä ohjelmia sekä tehokkaita ja kevyitä kannettavia sähköisiä työvälineitä. Uudet välineet vaativat opiskelua ja ovat erityisesti aluksi työläitä. Opetusteknologiaa ei voi ajatella säästökeinona vaan uutena mahdollisuutena tukea opiskelijan oppimista erilaisissa oppimisympäristöissä.

Digitaalisuus antaa opettajalle mahdollisuuden hyödyntää käytettävissä olevan ajan opiskelijan oppimisen edistämiseen ja tukemiseen. Etäopetus ja etäohjausmahdollisuudet vähentävät matkustamisen tarvetta, simulaattoreilla voi turvallisesti harjoitella vaarallisia työtehtäviä ilman riskejä ja tositilannetta edullisemmin, pelit tehostavat oppimista, sähköiset työskentelyalustat antavat mahdollisuuden oppia ja työskennellä yhdessä.

Tuetaan ja kannustetaan toisiamme rohkeasti uusien mahdollisuuksien oppimiseen ja käyttöön.

 

Päivi Koppanen

paivi.koppanen@tamk.fi

Kirjoittaja on OAJ:n toinen varapuheenjohtaja.