Miten toimin, jos sairastun kesällä?

Jos työskentelet opetusvelvollisuustyöajassa ja sairastut kesällä, sinun ei tarvitse anoa virkavapaata.

Opetusvelvollisuus- tai vuosityöajassa oleva voi hakea Kelalta sairauspäivärahaa laskennallisen vuosiloman tai kesävapaajakson alkupäivien ajalta. Päiväraha-anomukseen pitää liittää lääkärintodistus työkyvyttömyydestä.

Opv-työaikaa noudattavat esimerkiksi peruskoulujen ja lukioiden opettajat. Vuosityöajassa ovat muun muassa ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen toisen asteen oppilaitosten opettajia.

 

Sairauspäivärahan omavastuuaika on sairastumispäivä ja yhdeksän seuraavaa arkipäivää.

Omavastuuaika voi täyttyä jo ennen laskennallista vuosilomaa tai kesävapaajaksoa, jos omavastuuajalle on haettu sairauspäivärahaa.

Kela ei maksa sairauspäivärahaa työ- tai liikennetapaturmasta aiheutuneesta työkyvyttömyydestä.

Laskennallinen vuosiloma alkaa opetusvelvollisuustyöajassa 16. kesäkuuta, ja sen pituus riippuu palvelussuhteen pituudesta. Vuosityöajassa vastaava aika on kesävapaajakson 30 tai 34 ensimmäistä arkipäivää.

 

Voit siirtää lomasi työkyvyttömyyden takia, jos työskentelet vuosilomajärjestelmässä. Tämä koskee esimerkiksi rehtoreita sekä varhaiskasvatuksen opettajia ja päiväkodinjohtajia.

Siirtoa on pyydettävä työnantajalta ilman aiheetonta viivytystä ja työkyvyttömyydestä on tarvittaessa esitettävä todistus.

Lomapäivät siirtyvät ensimmäisestä työkyvyttömyyspäivästä lukien. Työkyvyttömyyden vuoksi siirtynyt kesäloma täytyy kuitenkin voida pitää lomakauden jälkeen saman kalenterivuoden aikana.

Jos työskentelet opetusvelvollisuus- tai vuosityöajassa, lomien siirto ei ole mahdollista.

 

Varmista oman työpaikkasi toimintatavat esihenkilöltäsi tai luottamusmieheltäsi. Lisää tietoa löytyy myös OAJ:n verkkosivuilta työelämäoppaasta.

 

Kysymykseen vastasi OAJ:n erityisasiantuntija Laura Nurminen.

 


 

Onko sinulla palkkauksesta tai työehdoista kysymys, johon vastaaminen auttaisi myös kollegojasi? Lähetä kysymys osoitteeseen opettaja@oaj.fi. Aihekenttään otsikko Kysy palkasta ja työehdoista.

 


 

Käytämme Joku roti -logoa jutuissa, jotka käsittelevät OAJ:n Joku roti -kampanjan sisältöjä. Tutustu kampanjaan: oaj.fi/jokuroti