Kuuluuko lapsen lääkehoito opettajalle?

Lääkehoidon antaminen ei kuulu opettajan työtehtäviin eikä peruskoulutukseen. Opettajaa ei siis voi määrätä antamaan lääkkeitä lapsille.

Kouluissa ja päiväkodeissa pitää olla lääkehoitosuunnitelmat. Niissä kuvataan, miten lääkehoitoa annetaan kullekin pitkäaikaissairauden hoidossa tukea tarvitsevalle lapselle.

Suunnitelmassa kerrotaan seuraavat asiat: Lääkityksen antaja ja tämän varahenkilö sekä heidän tarvitsemansa perehdytys. Lääkityksen annosmäärät ja ajankohdat, mahdolliset erityistilanteet ja ensiapukäytännöt.

Myös työnjako ja vastuut henkilökunnan, vanhempien ja lapsen kesken kirjataan ylös.

Rehtorin tai päiväkodinjohtajan vastuulla on pitää huolta siitä, että suunnitelma toteutuu. He myös varmistavat, että lääkehoitoa antavalla on riittävä osaaminen ja tarvittavat lääkeluvat.

 

Varhaiskasvatuksessa lääkehoitoa antavan aikuisen pitää olla paikalla aina, kun apua tarvitseva lapsi on päiväkodissa. Päiväkodinjohtajan pitää huomioida tämän työvuorosuunnittelussa.

Koululaisen lääkehoidosta vastaavat huoltajat ja lapsi itse oman kehitystasonsa mukaisesti. Kouluterveydenhuollon pitää olla mukana lääkehoidon suunnittelussa.

Jos oppilas ei voi huolehtia lääkityksestään, vanhempien ja terveys- ja opetustoimen pitää sopia käytännön järjestelyistä koulupäivän aikana. Tämä tehdään hyvissä ajoin ennen koulun alkua tai heti, kun sairaus on todettu.

 

Jos opettaja suostuu lääkehoidon antamiseen, hänet pitää perehdyttää ja kouluttaa siihen etukäteen. On myös hyvä muistaa, että potilasvahinkovakuutus koskee vain terveyden- huollon ammattilaisia.

Opettajalla on luonnollisesti velvollisuus antaa ensiapua aina, kun sitä tarvitaan. Tähänkin opettajat pitää perehdyttää.

 

Kysymykseen vastasi OAJ:n juristi Kristiina Tuhkiainen.

 

 

Lue lisää oaj.fi-sivustolta:

 


Kysy lakiasioista

 

Tällä palstalla käsitellään opettajan oikeusturvaan ja lakiasioihin liittyviä kysymyksiä ja ilmiöitä. Onko sinulla kysymys työhösi liittyvistä oikeuksista tai vastuista? Lähetä se sähköpostitse osoitteeseen: opettaja@oaj.fi. Viestin otsikoksi Lakinurkka.

 


Käytämme Joku roti -logoa jutuissa, jotka käsittelevät OAJ:n Joku roti -kampanjan sisältöjä. Tutustu kampanjaan: oaj.fi/jokuroti