Olli Luukkainen: Turha venkoilla – koulutus hallitusohjelman kärkeen

Puheenjohtaja 15.4.2019

Eduskuntavaalit on pidetty ja kansan uudet edustajat valittu. Kansa on puhunut ja kansan tahto on aina oikeassa.

Mutta nyt vasta se tosikoitos alkaa.

Koulutusta, kasvatusta ja tutkimusta koskevien toimien on hallitus- ja hallitusohjelmaneuvotteluissa oltava keskeisimpien kysymysten joukossa. Hallituspuolueiden on venkoilematta sitouduttava näkemään koulutus ja tutkimus investointina tulevaisuuteen. Muutoin meidät on petetty ja äänestäjiä huijattu.

 

Hallitusohjelman koulutuspoliittiseen reseptiin ovat ainekset valmiina.

Tarvitaan selkeä kirjaus esiopetuksen varhentamisesta koskemaan kaikkia viisivuotiaita. Ratkaisu kannattaa tehdä heti hallituskauden alussa. Samalla pitää esittää aikataulu, miten maksuton varhaiskasvatus muutetaan jokaisen lapsen oikeudeksi jo kolmevuotiaasta alkaen.

Perusopetuksen on saatava vähintään 200 miljoonan euron lisärahoitus.

Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja on pienennettävä ja toimiva erityinen tuki ulotettava myös pienimmille lapsille.

On sovittava mallista, jolla edetään oppivelvollisuuden pidentämiseen toisen asteen tutkinnon suorittamiseen saakka. Pelkkä pidennys ei kuitenkaan riitä, vaan perusopetuksen on saatava vähintään 200 miljoonan euron lisärahoitus, jotta riittävä varhainen ja erityinen tuki saadaan toimimaan ja jotta jokainen lapsi saavuttaa tarvittavan osaamisen perusopetuksen päättymiseen mennessä.

Unohtaa ei saa taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön merkitystä ja saatavuutta.

 

Ammatillisen koulutuksen rahoitusta on rajusti vahvistettava ja lähiopetuksen määrää on reippaasti lisättävä hallitusohjelmatasolla. Höpötykset ohjaajien lisäämisestä on painettava unohduksiin ja kiertelemättä lisättävä opettajia, muutenhan lähiopetus ei vahvistu.

Toinen välttämätön ammatillisen koulutuksen kirjaus liittyy työikäisten aikuisten osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Se, että jokaiseen työpaikkaan löytyy ammattitaitoinen työntekijä, edellyttää kaikkien työikäisten osaamisen jatkuvaa vahvistamista. Se on yhteiskunnan, työnantajien ja yksilöiden itsensä etu.

 

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat jääneet liian vähälle huomiolle vaalikeskusteluissa. Lukioista ei juuri kukaan ole puhunut mitään. Niiden kautta syntyy kuitenkin se huippuosaaminen, joka puolestaan tuottaa myytävää ja vietävää.

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen rahoituksen indeksikorotusten leikkausten poistaminen ja perusrahoituksen vahvistaminen on kirjattava hallitusohjelmaan. On myös noteerattava, että ammattikorkeat ovat maakunnissa keskeinen yhteistyökumppani elinkeinoelämälle.

Koulutus-, työvoima- ja yhteiskuntapoliittisista syistä hallitusohjelmaan on kirjattava selkeä tahtotila ja konkreettiset toimet, joilla edistetään maahanmuuttajien kotoutumista koulutuksella.

Katastrofaaliseksi muodostunut koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien sisäilmatilanne on korjattava.

 

Kun vielä perustetaan kaksivuotinen koulutuskomitea tarkastelemaan koko koulutuspolkua, alkaa pääosa hallituksen ohjelman koulutuspoliittisesta rungosta olla kasassa.

 

Olli Luukkainen

olli.luukkainen@oaj.fi

Twitterissä @OlliLuukkainen