Olli Luukkainen: Tulevaisuus syntyy tekemällä

Puheenjohtaja 7.1.2019

Meillä on itse kullakin jälleen edessämme monien mahdollisuuksien vuosi niin henkilökohtaisesti kuin järjestötoiminnassakin. Toki tekemisiämme reunustavat monet ehdot, mutta paljon on myös itsestämme kiinni. Omilla ratkaisuillamme ja ponnisteluillamme voimme vaikuttaa paljonkin tulevaisuuteemme.

On käynyt selväksi, että yksin saa aikaan vähemmän kuin ennen. Ja hyvä niin. Tarvitsemme ympärillemme ja kumppaneiksemme samaan suuntaan toimivia. Tämä pakottaa tekemään matkan varrella myös kompromisseja sekä tarkistamaan omia tavoitteita.

Ilman vahvaa omaa panostamista ja työtä tavoitteet eivät toteudu. Ne eivät toteudu opetuksessa, kasvatuksessa, koulutuksessa tai tutkimuksessa. Ne eivät toteudu johtamisessa ja organisaatioissa tai neuvottelupöydissä.

Yksilön oman panostuksen ja vastuun suhde yhteiskunnan vastuuseen on varmasti yksi tulevien vuosien kivuliaista poliittisista kysymyksistä, joka täytyy ratkaista.

 

OAJ satsaa lähikuukaudet kaiken voitavansa eduskuntavaali- ja hallitusohjelmavaikuttamiseen. Koulutus on kansalaisten mielissä tällä hetkellä yksi viidestä tärkeimmästä yhteiskunnallisesta kysymyksestä.

Eduskuntavaalityössä on nyt painettava kaikin voimin päälle ja oltava näkyvästi ja kuuluvasti aktiivisia. Yksin ja yhdessä.

Meidän kaikkien yhteinen tehtävä on korostaa sitä, etteivät ilmastonmuutoksen, energiatuotannon, köyhyyden, syrjäytymisen, terveys- ja sosiaalipalveluiden laadun, työttömyyden tai turvallisuuden kysymykset ratkea ilman koko ajan vahvistuvaa koulutusta, tutkimusta ja innovaatiotoimintaa.

Yhteinen sitoutumisemme, motivoituneisuutemme ja osaamisemme keskeisesti ratkaisevat siis niin yksilön kuin yhteiskunnankin tasolla tulevaisuuden. Siksi eduskuntavaalityössä on nyt painettava kaikin voimin päälle ja oltava näkyvästi ja kuuluvasti aktiivisia. Yksin ja yhdessä. Pelkästään toimistotyönä tämä ei hoidu.

Viimeisimmät maan hallitukset ovat käsittämättömällä tavalla kurittaneet yhteiskunnan toiminta-alueista kaikkein eniten koulutusta. Nyt on välttämätön vastaiskun ja -aallon paikka.

 

Seuraava sopimuskierros on vuoden päästä tähän aikaan jo päällä. Alkaneen vuoden aikana on jäsenten valmistauduttava ja järjestötoimijoiden valmistettava heidät kaikkiin mahdollisiin neuvottelutilanteisiin, myös rankkoihin painostustoimiin. Tämä on välttämätöntä, jotta tuleviin sopimuskorotuksiin saadaan sisällytettyä jäsenistömme työn vaativuuden ja koulutuksen edellyttämä tasokorotus. Erityisesti haluan nostaa esille esimiesroolissa olevat ja heidän työtaakkansa määrällisen ja laadullisen jatkuvan kasvamisen.

Voi olla, että järjestötoimia tarvitaan myös lastentarhanopettajien siirtämiseksi pitkäaikaisten vaatimustemme mukaisesti opettajasopimuksiin.

Pelkästään rahalla ei ratkaista työolosuhteiden heikkenemistä ja työssäjaksamisen pahaa suuntaa. Sekä näihin liittyviin että muihin sopimustavoitteisiin pääsemiseksi meiltä tarvitaan uutta luovuutta.

Alkanut vuosi on siis erityisesti yhteistoiminnan vuosi. Tämä on myös järjestömme uudistamisen ja yhtenäistämisen vuosi. Sekin tapahtuu yhdessä tehden!

 

Olli Luukkainen

olli.luukkainen@oaj.fi

Twitterissä @OlliLuukkainen