Olli Luukkainen: Kuntavaaleissa voi vaikuttaa

Edessä olevat kuntavaalit ovat poikkeuksellisen merkitykselliset koulutukselle ja varhaiskasvatukselle. Jos eduskunta hyväksyy sote-uudistuksen, jää kuntien ylivoimaisesti tärkeimmäksi ja suurimmaksi tehtäväksi koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäminen.

Ei todellakaan ole sama, minkälaisilla arvoilla ja minkälaisella osaamisella kuntapäättäjä ratkaisujaan tekee.

Educa-tapahtumassa järjestetty puolueiden puheenjohtajien kuntavaalipaneeli nosti esille myös puolueitten välisiä eroja kunta-asioissa.

Paikallistason kuntavaalikeskusteluissa on hyvä välttää jauhamista sote-uudistuksen tai oppivelvollisuuden pidennyksen järkevyydestä. Eduskunta tekee niistä periaateratkaisut, mutta molempien ratkaisujen vaikutukset kunnan toimintojen järjestämiseen ja rahoitukseen kannattaa nostaa keskusteluun.

 

Olkoon verotulojen määrä ja rahavirtojen suunta tai suuruus millainen tahansa, kuntapäättäjä päättää aina niiden kohdentamisesta. Hän päättää oppituntien ja opetuksen määrästä, lapsiryhmän koosta, erityisopetuksen ja inkluusion järjestämisestä ja kielivalikoimasta.

Hän päättää opettajien, rehtoreiden ja päiväkodinjohtajien työn resursoinnista ja henkilöstön lomautuksista. Kuntapäättäjä päättää myös taiteen perusopetuksesta ja kansalaisopistoista sekä koulujen ja päiväkotien kunnosta.

Konkreettisilla kysymyksillä kannattaa pommittaa ehdokkaita jo ennen vaaleja.

Kuntapäättäjä on koulutuksen ja kasvatuksen työntekijöiden kannalta todella tärkeä ja vaikutusvaltainen henkilö. Siksi kannattaa pommittaa ehdolla olevia ehdokkaita jo ennen vaaleja konkreettisilla kysymyksillä. Tärkeintä on etenkin selvittää, onko ehdokkaalla minkäänlaista ymmärrystä tai kiinnostusta lasten ja nuorten koulutuksesta ja opetushenkilöstön työolosuhteista ja tarpeista.

 

Yksi hyvä tapa vaikuttaa asioihin on lähteä itse ehdolle. Siihenkin on vielä mahdollisuus.

Joka tapauksessa: tehdään näistä kuntavaaleista koulutus- ja varhaiskasvatusvaalit. Sen me voimme saada aikaan, olkoot puoluejohtajat ja puolueet mitä mieltä tahansa. Isot asiat ratkaistaan lähellä sinua.

 

Olli Luukkainen on OAJ:n puheenjohtaja.

olli.luukkainen@oaj.fi

Twitterissä @OlliLuukkainen