Olli Luukkainen: Kiitoksen ja toivon aikaa

Puheenjohtaja 4.6.2019

Työ kouluissa, oppilaitoksissa päiväkodeissa, kouluvirastoissa ja tutkijanhuoneissa on keskeytymässä. Erittäin hyvin ansaittu tauko alkaa. Te huippuammattilaiset olette jälleen tehneet ratkaisevan osan Suomen ja suomalaisten tulevaisuutta. Koko Suomi saa ja voi olla ylpeä teistä ja työstänne.

Opettajien ja heidän johtajiensa työn kuormittavuuden lisääntymisestä on puhuttu paljon. Vähättelemättä asiaa on valitettavasti todettava, että ilmiö koskettaa koko suomalaista työelämää. Pohjoismaiden opettajajärjestön NLS:n hallituksen kokouksessa toukokuussa tuli selväksi, että kehityssuunta tuntuu olevan muissa Pohjoismaissa jopa Suomea vaikeampi.

Myös opettajan ammatin vetovoima on muissa Pohjoismaissa – ja muuallakin maailmassa – huonompi kuin meillä. Tästä puhutaan varmasti heinäkuussa maailman opettajajärjestön EI:n kokouksessa Bangkokissa.

Epäkohdista on puhuttava, työn raskaudesta on puhuttava, palkkauksesta on puhuttava.

Opettajan ammatti on erittäin merkityksellinen, ja se on mitä suurimmassa määrin tulevaisuuden tekemisen ammatti. Opettaja itse on ammattinsa tärkein esimerkki.

Epäkohdista on puhuttava, työn raskaudesta on puhuttava, palkkauksesta on puhuttava. Muutoin emme saa muutosta aikaiseksi. Muutoin emme saa päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten todellista tilannetta median ja sitä kautta kansalaisten sekä päättäjien tietoisuuteen. Omalla puheellamme kuitenkin muokkaamme mielikuvaa opettajan työstä.

Viime aikojen keskustelu työhyvinvoinnista kouluissa ja oppilaitoksissa on mielestäni varsin ristiriitaista. Kun nostan ongelmia esille, saan jäseniltämme runsaasti kannustusta mutta minua myös arvostellaan siitä, että mollaan ja aliarvostan ammattiamme. Jos sanon kevyemmin, saan syytöksiä hymistelystä ja todellisen tilanteen kadottamisesta. Sama koskee keskustelua opettajan ammatin vetovoimasta.

 

Vuosityöaika on ollut monien aktiivisten keskustelijoiden huulilla. Väsymättömästi olemme tuoneet esille OAJ:n työaikamallien kehittämisen kolmea johtotähteä: kaikki työ on saatava työajan piiriin, työn kokonaismäärä on saatava hallintaan ja palkkataso on turvattava.

Keskustelu on ollut ajoittain vaikeaa ja henkilökohtaisuuksiin menevää, mutta sitä on jatkettava. Toimintaympäristön muutoksilta ei saa kuitenkaan peittää silmiä.

On yksiselitteistä, että niin OAJ:n toimistoväki kuin hallituskin tekee kaiken tehtävissä olevan jäsenkunnan parhaiden mahdollisten työsuhteen ehtojen puolesta.

 

Lukuvuosi on ollut OAJ:n toimihenkilöille hyvin paineinen. Olemme tehneet valtavasti töitä eduskuntavaalien ja etenkin uuden hallitusohjelman eteen. Tulos on nyt arvioitavissa.

Mielestäni on oikeutettua olla tyytyväinen siihen radikaaliin suunnanmuutokseen, joka kahdeksan pimeän vuoden jälkeen on koulutuksessa, kasvatuksessa, tieteessä ja tutkimuksessa tapahtumassa.

Olemme vaatineet koulutuksen kunnianpalautusta, ja se on nyt jossain määrin kansallisella poliittisella tasolla tapahtunut. Myös rahoituksen suunta muuttui: osa viedyistä resursseista palautuu koulutukseen, kasvatukseen ja tutkimukseen.

 

Meillä kaikilla on nyt oikeus ottaa aikaa itselle, mahdollisuus antaa aikaa läheisille. On aika ladata sekä henkisiä että fyysisiä voimavaroja, jokainen itselleen parhaaksi katsomallaan tavalla. Tehdään se!

 

Olli Luukkainen

olli.luukkainen@oaj.fi

Twitterissä @OlliLuukkainen

Lue samasta aiheesta