Lauri Hietalahti: Kestääkö ystävyys vaalien yli?

Koulutuksella on runsaasti ystäviä ennen vaaleja. Osa puolueista tavoittelee ohjelmissaan korkeasti koulutettujen määrän lisäämistä, valtaosa korostaa yksilöllisen ohjauksen ja tuen merkitystä kaikilla kouluasteilla sekä koko ikäluokalle mahdollista toisen asteen koulutusta.

Puolueilla on koulutuksen osalta pitkiä tavoitelistoja ja niissä monia hyviä kirjauksia.

Ohjelmissa on myös hankalia kohtia. Esimerkiksi toisen asteen rahoitusjärjestelmiä tulisi kehittää niin, että ne kannustaisivat koulutuksen järjestäjiä varmistamaan, että opiskelijat suorittavat tutkinnot ja työllistyvät.

Kirjaus tarkoittaa rahoituksen sitomista valmistumismääriin osaamisen ja tavoitteellisen oppimisen kustannuksella.

Uusi eduskunta tullaan kyllästämään valtiontalouden uhkakuvilla.

Edellä mainittu yhdistettynä tiukkenevaan taloustilanteeseen voi johtaa jälleen kerran rajuihin myllerryksiin ammatillisen opettajan kannalta.

Nyt peruskoulun seitsemännellä tai kahdeksannella luokalla oleva oppilas valmistuu toiselta asteelta tulevan vaalikauden lopussa. Samoin kymmenet tuhannet aikuiset hankkivat uuden ammatin tai kasvattavat osaamistaan ammatillisissa oppilaitoksissa seuraavan neljän vuoden aikana.

Uusi eduskunta tullaan kyllästämään valtiontalouden uhkakuvilla ja valtavilla yhteiskunnan eri sektoreiden tarpeilla. Näköpiirissä on ikävä kyllä taloustilanteen takia on pakko tehdä näin ja näin -tyyppinen keskustelu.

Miten saamme pidettyä koulutuksen ystävät ystävinä vaalien jälkeenkin?

 

Meidän on toistettava viestiämme koulutuksen tärkeydestä myös tulevalla vaalikaudella. Olemme korkean kustannustason yhteiskunta. Osaamisemme täytyy olla jopa ylivertaista moniin muihin kansoihin verrattuna. Tulevaisuuden vahvuutemme määrää se, kuinka osaavia ammattilaisia meillä on käytettävissä.

Työelämään valmistuvat nuoret ovat niitä, jotka rakentavat omanlaisensa tulevaisuuden, kannattelevat meitä ikääntyneitä ja muuttavat aikanaan maailmaa.

Tätä muutosvoimaa me rakennamme koulutuksella.

 

 Lauri Hietalahti on OAJ:n toinen varapuheenjohtaja. 

» lauri.hietalahti@tuni.fi