Katarina Murto: Koulut eivät voi ratkaista kaikkia ongelmia

Nuorten pahoinvointi ja mielenterveyden oireilu ovat lisääntyneet. Kouluterveyskyselyn mukaan ahdistuneisuutta ja masennusoireilua on entistä enemmän kaikilla koulutusasteilla sukupuoleen katsomatta.

Liikkumattomuus on tikittävä aikapommi kaikille suomalaisille: vain kolmannes peruskouluikäisistä lapsista ja nuorista täytti päivittäisen liikkumissuosituksen uusimman Liitu-raportin mukaan.

Yhteiskunnan polarisaatio syvenee ja jengiytyminen lisääntyy.

 

Tämä kaikki näkyy koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten arjessa ja opettajien lisääntyneenä työkuormana. Opettajat venyvät, selvittävät, tukevat ja sovittelevat, välillä oman jaksamisen äärirajoille asti.

Näin ei voi jatkua. Koulujen ja opettajien vastuulle ei voi jatkuvasti sysätä uusia tehtäviä ja vastuita.

Yhteiskunnan, huoltajien ja koulujen vastuista, velvollisuuksista ja rooleista tarvitaan laajempaa yhteiskunnallista keskustelua. Tässä OAJ:n on otettava vahvempi ja näkyvämpi rooli.

Opettajat venyvät, selvittävät, tukevat ja sovittelevat.

Työrauhan ja turvallisen työympäristön palauttaminen ja turvaaminen on tärkeää niin oppilaille kuin opettajille.

Suuria uudistuksia emme kaipaa, mutta akuutit ongelmat sekä perusrahoitus ja resurssit on nyt vihdoin laitettava kuntoon.

Työrauha paranee, kun ryhmäkoot ovat riittävän pieniä, oppimisen tukeen on riittävät resurssit ja oppilashuolto toimii. Samalla vahvistetaan oppimisen edellytyksiä ja työhyvinvointia.

 

Hallitusneuvotteluissa puolueet etsivät ratkaisuja Suomen osaamis- ja koulutustason nostoon. Tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan opettajia.

Koulujen ja opettajien tehtävänä ei ole kaikkien yhteiskunnan ongelmien ratkaiseminen. OAJ:n, opettajien ja tutkijoiden ääntä kuitenkin tarvitaan ratkaisukeskeiseen keskusteluun Suomen tilasta ja tulevaisuudesta.

Sivistys ja koulutus ovat jo useita vuosikymmeniä olleet hyvinvointiyhteiskuntamme kivijalka. Sen varaan olemme rakentaneet maatamme ja saavuttaneet kokoamme suuremman merkityksen myös maailmalla.

Jotta Suomi menestyy jatkossa, kivijalasta ja sen tekijöistä on syytä pitää hyvää huolta. Opettajia tarvitaan aina.

 

Katarina Murto on OAJ:n puheenjohtaja.

katarina.murto@oaj.fi // Twitterissä @KatarinaMurto