Katarina Murto: Opetustyö innostaa, mutta päättäjien on huolehdittava resursseista

Nuoret opettajat ovat hakeutuneet opetusalalle, koska he ovat kiinnostuneita vuorovaikutuksesta lasten, nuorten ja aikuisten kanssa ja haluavat vaikuttaa heidän kehitykseensä ja oppimiseensa. He haluavat myös hyödyntää työssään omia vahvuuksiaan.

Nämä asiat selvisivät OAJ:n tekemästä kyselytutkimuksesta, jossa työuran alussa olevat opettajat ja alalle opiskelevat kertoivat syistään hakeutua alalle ja odotuksistaan tulevaisuuden työlle. 70 prosenttia vastaajista uskoi olevansa innostunut työstään yhä viiden vuoden kuluttua.

Kysely toi esiin myös huolestuttavia seikkoja opetusalan arjesta. Vastaajista jopa 80 prosenttia uskoi työnsä muuttuvan vaativammaksi viidessä vuodessa. Opiskelijoista vain puolet uskoi etenevänsä vakituiseen työsuhteeseen viiden vuoden aikana.

Opetus- ja tutkimusalan arvostus ja vetovoima vaativat käytännön toimia.


Tapasin viime
talven ja kevään aikana aluekiertueella yli 1 300 jäsentämme. Heidän vahva viestinsä oli, että opetustyö motivoi, siihen sitoudutaan ja työ koetaan merkitykselliseksi, mutta muun muassa resurssipula, työmäärän kasvu ja oppimisen haasteet kuormittavat jatkuvasti.

On tärkeää, että jokaisella opetusalan ammattilaisella on heti lukuvuoden alkaessa riittävän pienet opetusryhmät, turvalliset ja hyvät työtilat sekä laadukkaat opetusmateriaalit. Työn mielekkyyteen ja jaksamiseen vaikuttavat myös hyvä henkilöstöpolitiikka ja toimiva yhteistyö huoltajien kanssa.

Kaikista koulutusasteista ja niiden rahoituksesta on huolehdittava, jotta oppimisen, koulutuksen ja osaamisen taso vahvistuu. Se ei onnistu, ellei Suomessa ole riittävästi koulutettuja ja kelpoisia opettajia ja esihenkilöitä.


Opetus- ja tutkimusalan
arvostus ja vetovoima vaativat käytännön toimia. Maan hallituksen on lunastettava hallitusohjelmaan kirjatut koulutuslupaukset ja osoitettava niille riittävä rahoitus.

Oppimistuloksia ei petrata eikä opettajapulaa ratkaista sillä, että toisella kädellä koulutukseen satsataan ja toisella kädellä sitä niistetään.

 

Katarina Murto on OAJ:n puheenjohtaja.

katarina.murto@oaj.fi // X-palvelussa @KatarinaMurto