Katarina Murto: Sopimusvapaus ja reilu palkkakehitys varmistettava

Jos hallituksen tavoittelemat työlainsäädännön uudistukset toteutuvat, ne osuvat kipeästi OAJ:n jäseniin. Ne heikentäisivät kaikkien palkansaajien asemaa työelämässä ja horjuttaisivat työmarkkinoiden tasapainoa.

Esitykset muun muassa määräaikaisten aseman heikentämisestä, irtisanomisen helpottamisesta, ensimmäisen sairauspäivän palkattomuudesta, ansiosidonnaisen työttömyysturvan nopeasta porrastuksesta ja työssäoloehdon merkittävästä pidentämisestä ovat asioita, joita emme voi hyväksyä.

 

Erityisen kriittisenä pidän hallituksen tavoitetta säätää laissa vientimallista. Tämä rajoittaisi merkittävästi liittojen vapautta sopia palkankorotuksista.

Vientialat määrittelisivät palkankorotustason, joka ulottuisi kaikille aloille. Tämä tekisi valtakunnansovittelijan toiminnan turhaksi. Lisäksi se tarkoittaisi hallituksen ja eduskunnan eli poliittisten päättäjien sekaantumista palkkaneuvotteluihin, mikä ei ole järkevää.

On myönteistä, että työministeri Arto Satonen on kutsunut työmarkkinajärjestöt vientimallia käsittelevään seminaariin marraskuussa.

Esitin vuosi sitten, että liittojen tulisi aloittaa keskustelu uudesta työmarkkinamallista. Lakiin säädettävää työmarkkinamallia OAJ ei hyväksy. Keskeisten työnantaja- ja palkansaajaliittojen tulisi neuvotella uudesta suomalaisesta työmarkkinamallista.

Heikennykset osuisivat kipeästi OAJ:n jäseniin.

 

Hallitusohjelman työlainsäädäntöä ja työttömyysturvaa koskevia esityksiä valmistellaan ministeriön ja työmarkkinajärjestöjen kesken yksi asia kerrallaan, mikä on ongelmallista. Asioilla on heijastusvaikutuksia toisiinsa, joten myös kokonaisuutta pitää tarkastella.

Työnantajapuolella ei juuri ole halukkuutta neuvotella, koska jokainen palkansaajalle haitallinen esitys on heille eduksi. Meillä kuitenkin ensisijainen tie ja tavoite on löytää tasapainoiset ratkaisut neuvottelemalla ja vaikuttamalla.

Työelämää koskevien esitysten kokonaisuus vaikuttaa jäseniimme kuitenkin niin merkittävästi, että OAJ on valmis tarvittaessa myös painostustoimiin. Meidän on yhdessä puolustettava sopimusvapautta ja tasapainoisia työelämäuudistuksia.

 

Katarina Murto on OAJ:n puheenjohtaja.

» katarina.murto@oaj.fi

X:ssä @KatarinaMurto