Katarina Murto: Oli tärkeää, että kunta-alan ratkaisu syntyi neuvotellen

Voimassa olevassa kunta-alan sopimusratkaisussa vuosien 2023 ja 2024 palkankorotukset kytkettiin kolmen yksityisen verrokkialan korotuksiin. Edellytyksenä oli, että kytköksessä otetaan huomioon verrokkialojen sopimukset, jotka on solmittu 1.2.2023 mennessä.

Päivämäärä tuli ja meni, mutta verrokkialojen sopimuksia ei ehtinyt syntyä.

Päivämäärä asetti jo lähtömetreillä hankalat lähtökohdat neuvotteluille. Pidin ydinkysymyksenä sitä, että kytköksestä pidetään kiinni. Ilman kytköstä myös palkkaohjelma olisi menettänyt merkityksensä, jos tämän ja ensi vuoden palkankorotuksissa olisi jääty 1,9 prosentin tasoon.

 

Vaikka määräpäivä ylittyi, työnantajajärjestö KT lähti neuvottelemaan kytköksen toteuttamisesta. Alkuun tiedossa olivat vain kahden verrokkialan sopimukset, joihin sisältyivät kertaerät.

Maaliskuun alussa ratkaisu verrokkialojen kytköksestä saatiin sovittua.

Ratkaisuun voi olla tyytyväinen monesta syystä. Verrokkialojen kytkös toteutetaan täysimääräisenä. Sopimus parantaa opetusalalla työskentelevien palkkakehitystä ja mahdollistaa palkkaohjelman tarkoituksenmukaisen toteutumisen. Ratkaisu edistää kunta-alan veto- ja pitovoimaa, mikä on tärkeää kiihtyvässä osaajapulassa.

Sopimus parantaa palkkakehitystä ja edistää alan vetovoimaa.

Sopimusjärjestelmän toimivuuden kannalta on myönteistä, että tulos saavutettiin nimenomaan neuvotellen. Neuvotteluosaaminen, ratkaisuhalu ja -kyky sekä toimivat suhteet ovat tekijöitä, joiden avulla sopimuspöydissä syntyy ratkaisuja.

Työ- ja virkaehtosopimus- järjestelmä on isossa muutoksessa. Keskusjärjestöillä ei ole enää roolia palkka- ja työehtopöydissä.

OAJ neuvottelee sopimuksia sekä osana Jukoa että itsenäisesti. Tulevaisuuden työmarkkinamallin täytyy ottaa huomioon sopimus- ja sektorikohtaiset lähtökohdat sekä muun muassa ansiokehitys, ostovoima ja työvoiman saatavuus.

Keskeinen kysymys on se, millä mekanismilla jatkossa neuvottelemme parhaat mahdolliset sopimukset kaikille sopimusaloillemme ja jäsenillemme. Tässä tarkastelussa myös neuvottelujärjestömme Jukon roolia on arvioitava.

 

 Katarina Murto on OAJ:n puheenjohtaja.
» katarina.murto@oaj.fi // Twitterissä @KatarinaMurto