Anitta Pakanen: Uusi tapa toimia löytyy yhdessä

Työyhteisössä tarvitaan paljon kysymyksiä, keskustelua, pohdintaa, kuuntelemista, kuulemista ja uuden oivaltamista – näin luodaan uusi tapa toimia, tapa johon jokainen voi sitoutua.

Asiansa osaava ja hyvinvoiva johtaja saa myös työyhteisönsä motivoitua positiiviseen työtapaan ja näin koko työyhteisön hyvinvointi lisääntyy. Hyvinvoiva työyhteisö ymmärtää muutoksen tarpeen ja arvostus käytännön toiminnassa tarvittavaa erilaista osaamista kohtaan kasvaa.

 

Uuden toimintakulttuurin käytäntöjä luotaessa johtaminen tarvitsee paljon tukea. Johtajien osaamista pitää vahvistaa ja heidän työaikansa riittämisestä ja työhyvinvoinnista huolehtia.

OAJ:n työhyvinvoinnin lukuvuosi nostaa esille tärkeitä hyvinvointiin liittyviä näkökohtia. Alkamassa on esimiesten alueellisen edunvalvonnan tehostamisen kaksivuotinen kokeilu, johon alueyhdistykset voivat halutessaan hakea mukaan. Kokeilun organisoi OAJ ja sen tavoitteena on lisätä johtajien ja rehtoreiden määrää ja aktiivisuutta edunvalvontatyössä.

Varhaiskasvatuksessa on menossa työkulttuurin muutos.

Kasvatus- ja koulutusjärjestelmämme on isojen muutosten keskellä. Muutos saa usein aikaan vastarintaa, pelkoa, epätietoisuutta, väsymistä tai jopa kauhua mutta myös tyytyväisyyttä, työhyvinvointia ja työmotivaatiota.

Nopean viestinnän ajassa pitää saada napattua kiinni faktoista ja tunnistaa informaation virrassa pyörivät mielikuviin pohjautuvat viestit. Medialukutaitoa todella tarvitaan.

 

Varhaiskasvatuksen opettajien näkökulmasta erittäin toivotun muutoksen aloitti alan hallinnon siirto vuonna 2013 sosiaalialalta opetus- ja kasvatusalalle. Siitä alkoi työkulttuurin ja arvomaailman perustavanlaatuinen muutos.

Alkutaipaleella ollaan. Tehtävänkuvat ja vastuut selkiytyvät pikkuhiljaa. Varhaiskasvatuksen opettajan oikeus tehdä koulutustaan vastaavaa työtä on palkkauksen parantamisen rinnalla tärkeimpiä työtyytyväisyyttä ja alan houkuttelevuutta lisääviä tekijöitä.

 

Anitta Pakanen

anitta.pakanen@lastentarha.fi

Kirjoittaja on OAJ:n kolmas varapuheenjohtaja.