Anitta Pakanen: Sopimusalan siirto kulman takana

OAJ on jo vuosikymmenien ajan halunnut siirtää kuntien varhaiskasvatuksen opettajat opetusalan virka- ja työehtosopimukseen – eli nykyisestä sopimuksesta KVTESistä OVTESiin.

Tavoite ei ole toistaiseksi edennyt, koska sopimusalamuutos vaatii koko kunta-alan neuvottelujärjestelmää koskevan pääsopimuksen avaamista. Nyt se avataan ja tavoitteen toteutuminen on lähempänä kuin koskaan.

 

Sopiiko OVTES varhaiskasvatuksen opettajille? Ehdottomasti. Varhaiskasvatus on opetusalaa, ja kaikkien opettajien pitäisi olla opetusalan sopimuksessa.

Siirto tapahtuisi alkuun nykyisin työehdoin.

Entä mitä OVTESiin siirtyminen tarkoittaisi? Ensinnäkin siirto tapahtuisi alkuun nykyisin työehdoin. Vakaopettajat eivät siirron yhteydessä vaihtaisi opetusvelvollisuustyöaikaan, vaan nykyistä yleistyöaikaa kehitettäisiin opetusalan sopimuksen sisällä.

Yhtenä esimerkkinä voisi olla työajan tasoittaminen vuositasolla. Ajatuksena on, että viikkotyöaika olisi keskimääräistä pidempi silloin, kun opettajalla on paljon varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien tekoa ja arviointiin liittyvää työtä.

Hiljaisempina loma-aikoina opettajalla olisi työaikaa tasoittavia vapaapäiviä, jotta vuoden kaikki työ saataisiin tehtyä työajalla. Tämä ei kuormittaisi muuta henkilöstöä, koska myös lapsia on päiväkodissa lomakausina vähemmän kuin muulloin.

Opettajat pitäisivät tasoituspäivänsä limittäin, jotta päiväkodissa olisi aina opettaja paikalla.

 

Sopimuksen vaihdos ei suoraan nosta palkkoja työn vaatimalle tasolle. Varhaiskasvatuksen opettajat kuitenkin olisivat sopimuksessa, jossa palkasta neuvottelee vain OAJ ja jossa vakaopettajien palkat voivat kehittyä osana opetusalaa.

KVTESissä varhaiskasvatuksen opettajien palkkaa ei ole saatu nostettua tehtävien vaatimalle tasolle. Yksi syy on se, että sopimusta sovelletaan laajaan joukkoon kunta-alan erilaisissa tehtävissä toimivia työntekijöitä.

 

Siirto vahvistaa varhaiskasvatuksen opettajien ammatti-identiteettiä ja selkiyttää vastuita. OVTESiin siirtyminen on viimeinen tärkeä askel sitomaan varhaiskasvatuksen opettajat opetusalan kokonaisuuteen.

 

Anitta Pakanen

anitta.pakanen@vol.fi

Kirjoittaja on OAJ:n kolmas varapuheenjohtaja.