Anitta Pakanen: Hyvä suunta on pidettävä

Varapuheenjohtaja 1.4.2019

Eduskuntavaaleissa meille annetaan jälleen pelimerkit kasvatuksen ja koulutuksen kehittämiselle.

Opettajina olemme pitäneet vahvasti esillä korkeatasoisen kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen merkitystä. Meillä on kokemusta ehdokkaiden koulutuslupauksista – lupauksista, jotka aina jotenkin haalistuivat vaalien jälkeisen kesän auringossa.

Kuluneiden kahden hallituskauden jälkeen koko koulutusjärjestelmälle annetut koulutuslupaukset muuttuivat rankoiksi säästöiksi.

 

Varhaiskasvatuksen näkökulmasta katsottuna kulunut vaalikausi kääntyi alun vastatuulesta selkeästi myötäiseksi.

Aluksi heikennettiin lasten subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta ja kasvatettiin henkilöstön ja lasten suhdelukuja, mikä iski juuri niihin lapsiin, jotka eniten tarvitsevat korkeatasoista ja säännöllistä varhaiskasvatusta.

Sitten, varsinkin toissa vuoden kuntavaalien aikaan, suunta kääntyi. Yhteiskunnallinen keskustelu varhaisten vuosien merkityksestä koko elinikäiselle oppimiselle nousi ennenkokemattoman voimakkaaksi. Varhaiskasvatuksen puolustajiksi ilmoittautuivat opettajien ja kasvatustieteilijöiden lisäksi taloustutkijat.

Varhaiskasvatuksen vaikuttavuus voidaan pitkällä aikavälillä osoittaa merkittävällä taloudellisella voitolla.

Mitä varhaisemmassa vaiheessa pienten lasten kasvuun ja oppimiseen satsataan, sitä enemmän yhteiskunnalle tulee säästöä tulevina vuosina. Erityisopetuksen ja syrjäytymisen kulut kutistuvat ja – mikä tärkeintä – lapset ja nuoret saavat elämäänsä mittaamattoman arvokasta inhimillistä pääomaa.

Varhaiskasvatus on todistettavasti kannattava investointi.

Keskustelu varhaisten vuosien merkityksestä koko elinikäiselle oppimiselle nousi ennenkokemattoman voimakkaaksi.

Lopultakin varhaiskasvatuksen kehittäminen kiinteänä osana koulutusjärjestelmäämme on saanut selkeät suuntaviivat. Meillä on sitovasti ohjaava varhaiskasvatussuunnitelma sisällön kehittämiseen ja kestävästi hyvä varhaiskasvatuslaki rakenteiden parantamiseen.

Tutkimusten mukaan keskeinen kasvatuksen ja koulutuksen korkean laadun tekijä on korkeasti koulutettu henkilöstö. Opettajan koulutustasoa nostamalla on kehitetty maailman parhaaksi tunnustettu perusopetuksemme. Tällä kaavalla on ehdottoman tärkeää jatkaa koulutusjärjestelmän vaikuttavimman osan, varhaiskasvatuksen, kehittämistä.

 

Seuraavien neljän vuoden aikana on lisättävä varhaiskasvatuksen opettajien koulutusta yliopistoissa sekä tarkennettava lain määritelmää siitä, mitä tarkoitetaan pedagogisella varhaiskasvatuksella. Myös lapsille annettavan tuen kirjaaminen tarvitsee tarkennusta.

Suomalaiset lapset osallistuvat varhaiskasvatustoimintaan selvästi vähemmän kuin lapset muissa Pohjoismaissa ja OECD-maissa. Tämä on otettava vakavasti ja laajennettava maksutonta esiopetusta ja pedagogista varhaiskasvatusta nuorempiin lapsiin ikäluokka kerrallaan. Osallistumisasteen nosto edellyttää perhevapaa- ja kotihoidontukijärjestelmän remonttia.

 

Mutta vaalit ratkaisevat, hyvät opettajat, nyt on viimeinen hetki tutkia tarkoin ehdokkaiden lupaukset ja eri puolueiden vaaliohjelmat. Vaalilupausten on kestettävä ensi kesän helteet, ja ne on konkretisoitava käytännön toimenpiteiksi!

 

Anitta Pakanen

anitta.pakanen@lastentarha.fi

Kirjoittaja on OAJ:n kolmas varapuheenjohtaja.