Hanna Ottman: Neuvottelut paljastavat arvot

20.2.2018

Viime viikot ovat olleet vilkkaita. Neuvotteluita opettajien työehdoista on käyty kunnan, valtion ja yksityisten työantajien kanssa monella sopimusalalla. Kokouksia, pikapalavereita, suunnitelmia, suunnitelmien muutoksia sekä jatkuvaa toteuttamista on riittänyt kaikille.

Tässähän ei sinänsä ole mitään uutta. Näin tapahtuu aina, kun sopimus umpeutuu ja uutta neuvotellaan.

Uutta ei myöskään ole se, että rahaa ja resursseja on aina jaossa vähemmän kuin on tarve.

Sen sijaan edellisen kerran OAJ:läisiä koskevat neuvottelut ovat pitkittyneet nykyisen kaltaiseen tilanteeseen vuonna 1995. Lakossa opettajat ovat viimeksi olleet 1984.

 

Parhaimmillaan sopimusneuvottelut ovat aitoja neuvotteluja, jossa työnantajien ja työntekijöiden edustajilla on kyllä eri näkemys mutta samalla yhteinen tahto löytää ratkaisu. Kiista voi olla kovakin, mutta pohjalla on luottamus yhteisen ratkaisun hakemiseen.

OAJ pyrkii lopputulokseen aina neuvotellen. Lakko ei ole lähtökohtaisesti kenenkään etu. Mutta joskus neuvottelut ajautuvat sellaiseen pisteeseen, ettei yhteisymmärrystä ole syystä tai toisesta syntynyt. Lakko voi tällöin olla ainoa keino koettaa saada ratkaisu.

 

Ratkaisun löytyminen neuvotellen näyttäisi edellyttävän paitsi halua sopuun myös yhteistä käsitystä keskeisistä arvoista tai merkityksistä.

Perusarvojen yhtenäisyys on suomalaisen työmarkkinakentän vahvuus ja ehkäpä osa sen selitystäkin.

Jos halutaan, että 11-vuotiaan sairastaessa vanhempi saa jäädä kotiin hänen tuekseen, molemmilla osapuolilla täytyy olla yhteinen käsitys lapsen arvosta ja siitä, että vanhemman läsnäololla on lapselle merkitys.

Tällaiseen ratkaisuun päädyttiin KVTES-neuvotteluissa, ja mielestäni se kertoo paljon hyvää suomalaisesta työmarkkinakulttuurista. Juuri tämänkaltainen perusarvojen yhtenäisyys on suomalaisen työmarkkinakentän vahvuus ja ehkäpä osa sen selitystäkin.

Valitettavasti tällä neuvottelukierroksella on nähty myös toisenlaisia neuvotteluja. Näkemykset ovat kaukana, eivätkä ne lähene. Jos ristiriitojen takana on ratkaisevia käsityseroja arvoissa ja -merkityksissä, neuvotteluille on vaikeaa povata sulavaa päätöstä.

 

Tätä kirjoittaessani OAJ on jättänyt neljä lakkovaroitusta.

Toivon, että ne kaikki on ratkaisu neuvotellen ennen kuin tämä lehti ilmestyy. Mutta ellei ole, yksi vinkki vastapuolelle: jos nyt edes siitä oltaisiin samaa mieltä, että opettajan pedagogisilla taidoilla on merkitys oppilaitoksen menestymiselle.

Lukekaa lisää oaj.fi-sivuilta.

Ja muistakaa äänestää OAJ:n valtuustovaaleissa!

 

Hanna Ottman

hanna.ottman@oaj.fi

Twitterissä @HannaOttman

toimittajalta

 

Jäsenille työtaistelutietoa nopeasti

Virka- ja työehtosopimukset umpeutuivat tammikuun lopussa, mutta opetusala oli yhä sopimuksettomassa tilassa lehden mennessä painoon tiistaina. Lakkovaroitukset kuvastavat hyvin kierroksen hankaluutta.

Vuonna 2018 järjestön ja sen viestinnän apuna ovat työtaistelutilanteissa onneksi sähköiset viestintäkanavat.

Yksittäisiin jäseniinkin voidaan pitää yhteyttä tekstiviestein ja sähköpostein, ja Twitter välittää nopeasti neuvottelijoiden tilannekatsaukset julkisuuteen.

Kannattaa siis seurata oaj.fi-sivua ja järjestön somekanavia. Lakkouhkiin liittyvissä asioissa lisätietoja saa lakkovahti@oaj.fi -palvelussa.

Maija-Leena Nissilä