Onko pakko luututa oppijan oksennukset? – Luottis auttaa työarjen isoissa ja pienissä murheissa

Raumalainen luottamusmies Mari Aalto on tänä syksynä neuvonut opettajia perhevapaissa, eläkkeelle jäämisessä ja ys-ajan käytössä. Paikalliset olot tuntevat luottamusmiehet ovat ammattijärjestöjen jäsenilleen neuvottelema tymäkkä jäsenetu.

Kenelle ilmoitan, että läheiseni sairastui? Kuka hoitaa sijaisen? Onko pakko luututa oppijan oksennukset?

Raumalaisen luottamusmiehen Mari Aallon ei tarvitse mainostaa itseään. Kun opettajalle tulee tenkkapoo, kollegat neuvovat kilauttamaan Marille.

Olipa murhe iso tai pieni, Aalto nappaa siitä tuoreeltaan kopin. Hän ottaa vastaan soittajan kuumimmat höyryt, antaa ensiohjeet ja alkaa selvittää tilannetta.

Aina ei mielen päällä tarvitse olla mitään dramaattista. Moni tahtoo vahvistuksen asialle, jonka jo tietää, tsemppiä työn rajaamiseen tai rohkaisua ottaa yhteyttä esihenkilöön.

Joskus joku soittaa vain jutellakseen tai kertoakseen siitä, mikä työpaikalla sujuu hyvin. Toinen on huolissaan kollegastaan, jolla on supervaativa ryhmä.

Yleensä sanon, että kannattaa jutella esihenkilön kanssa.

 

Opettajat nuuskivat Aallolta, onko oma huolenaihe täysin turha ja kehtaako sillä vaivata pomoa.

– Yleensä sanon, että kannattaa jutella esihenkilön kanssa. Saatan myös vinkata, miten asian voi ottaa puheeksi.

Aalto on apuna silloinkin, kun opettajille tapahtuu isoja ja odottamattomia asioita työn ulkopuolella. Esimerkiksi kun opettaja itse tai hänen läheisensä sairastuu vakavasti. Silloin mietitään yhdessä, mitä nyt tehdään, kenelle ilmoitetaan ja mitä pitää ottaa huomioon.

Tänä syksynä luottisluurin kestoaiheita ovat olleet eläkkeelle jäämiseen liittyvät yksityiskohdat, perhevapaiden vaihtoehdot ja tietysti palkka. Moni on jo kysynyt, kuuluuko hänelle työn vaativuudesta maksettava tva-lisä ja millä perusteella.

– Varsinainen kuuma peruna on yhteissuunnitteluaika. Mikä kuuluu ys-aikaan, miten ajan saa riittämään ja mitä tehdään, jos se ei riitä, Aalto kertoo.

Kaikkiin työelämän pulmiin ei Aallollakaan ole heti vastausta. Mutkikkaat tapaukset hän lupaa selvittää ja palata asiaan sitten, kun tietää enemmän.

Varsinainen kuuma peruna on yhteissuunnitteluaika.

 

Luottamusmies vahtii, että sopimuksia noudatetaan ja kaikkia työntekijöitä kohdellaan reilusti.

Vuodesta 1940 voimassa ollut luottamusmiesjärjestelmä on ay-liikkeen jäsenilleen neuvottelema luovuttamaton etu ja edunvalvonnan ydin. Sen avulla työntekijöiden toiveet otetaan huomioon kaikissa paikallisissa työelämää koskevissa neuvotteluissa.

Nyt ammattijärjestöä ja luottamusmiehiä tarvitaan entistä kipeämmin, kun maan hallitus tahtoo puuttua palkkaneuvotteluihin, laajentaa paikallista sopimista, heikentää muun muassa määräaikaisten opettajien työttömyysturvaa ja väljentää määräaikaisten työsuhteiden ehtoja.

Myös OAJ on nostanut järjestövalmiuttaan, koska järjestön mielestä hallituksen esitykset heikentävät palkansaajien asemaa ja lisäävät turvattomuutta työmarkkinoilla.

OAJ on nostanut järjestövalmiuttaan.

 

Yksittäiselle OAJ:n jäsenelle oma luottamusmies on vertaistuki, joka tuntee esihenkilöt ja työpaikan käytännöt, olosuhteet ja palkkausjärjestelmän. Tutulta luottikselta on helppo kysellä tavallisia työhön, palkkaan ja työsuhteeseen liittyviä asioita. Hänet on lupa pyytää myös kaveriksi esihenkilön kanssa sovittuihin keskusteluihin.

 

Uudet opetusalan luottamusmiehet aloittivat kolmivuotisen pestinsä elokuun alussa. Heti alkajaisiksi he sopivat työnantajiensa kanssa keitä työntekijöitä kukin edustaa ja paljonko aikaa kukin saa tehtäväänsä käyttää.

Erityisluokanopettajana Nanun yhtenäisessä peruskoulussa työskentelevä Aalto on Jukon luottamusmies ja edustaa kaikkia Rauman alakoulujen opettajia ja yläkoulujen erityisopettajia. Hänellä on lupa käyttää luottishommiin osa työajastaan.

Aika on tarpeen, koska yhteydenottoja tulee paljon. Ei siksi, että Raumalla asiat olisivat huonosti, vaan siksi, että opettajat ovat kiinnostuneita työasioistaan ja luottikselle on helppo pirauttaa.

Korona-aikana puhelujen määrä singahti pilviin, kun kouluissa siirryttiin etäopetukseen ja kaikki muuttui.

– Kerroin, että täällä ollaan ja tsempataan. Opettajat kysyivät, mistä saa läppärin, mitä kuuluu tehdä kotona ja miten työ korvataan. En voinut muuttua koneiksi enkä ajaksi, mutta pidin yhteyttä sivistyksen johtoon ja vein asioita eteenpäin.

Korona-aikana puhelujen määrä singahti pilviin.

 

Tapa kilauttaa luottikselle pienissäkin asioissa on jatkunut vielä pandemian jälkeenkin. Se on Aallon mielestä hyvä asia.

– Ennen luottamusmiehen juttusille tultiin vasta irtisanomislappu kourassa, mutta nyt yhteyttä otetaan muutenkin ja asioihin pyritään vaikuttamaan hyvissä ajoin.

Monet arjen pulmat ratkeavat luottiksen avulla. Välillä tulee isojakin onnistumisia. Eräs opettaja epäili, ettei ollut saanut itselleen kuuluvia vuosisidonnaisia lisiä ja otti yhteyden Aaltoon.

– Avasimme sopimusta yhdessä, perkasimme opettajalle kuuluvat lisät ja haimme niitä työnantajalta. Lopulta opettaja sai kaikki maksamatta jääneet lisät takautuvasti, Aalto kertoo.

 

Kuva luottamusmiehestä on Aallon mukaan muuttunut. Luottis ei ole enää äreä tyyppi, joka iskee nyrkin pöytään vaan mukana kulkija ja arjen pienissä asioissa auttaja, joka vie asioita eteenpäin rauhallisesti neuvottelemalla.

– Luottamusmieheen voi näppärästi ottaa yhteyttä, kun haluaa tietää, mitä joku palkanosa tai sopimuskohta tarkoittaa, kuuluuko opettajan voidella leipiä ruokalassa, tehdä retkieväät, huolehtia oppilaan lääkityksestä tai siivota, kun joku oksentaa, Mari Aalto sanoo.

Ja vastaus on ei. Leipien voitelu, retkieväät, lääkitys tai siivoaminen eivät kuulu opettajan tehtäviin.

Luottamusmies neuvoo ja neuvottelee

Työehtosopimus määrää tehtävät ja ajan. Virka- ja työehtosopimukset määrittelevät, miten luottamusmiehet valitaan, mitkä ovat heidän tehtävänsä ja miten työ korvataan.

Kunnissa OAJ:n jäseniä edustavat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön Jukon luottamusmiehet, jotka ovat kuitenkin aina OAJ:n jäseniä. Jukon pääluottamusmiehillä on neuvotteluoikeus paikallisissa neuvotteluissa. Lisäksi Jukolla on alakohtaisia luottamusmiehiä eri koulutusasteilla.

OAJ neuvottelee ja sopii keskustasolla kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen OVTES:in.

Yksityisellä opetusalalla luottamusmiehet ovat OAJ:n luottamusmiehiä. Tänä syksynä OAJ:n jäsenten edunvalvonta parani myös yksityisen varhaiskasvatuksen puolella, kun muun muassa päiväkotiketjut Pilke ja Touhula saivat omat luottamusmiehensä. He edustavat firmansa työntekijöitä kaikkialla Suomessa.

OAJ tukee ja kouluttaa luottamusmiehiään kaikilla sopimusaloilla ja koulutusasteilla. Koulutusta järjestää myös Juko.

 

Mukana yhteistoiminnassa. Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella sekä yhteistoimintalaki määräävät, mitä asioita pitää käsitellä yhteistoiminnassa. Henkilöstöä edustava luottamusmies on mukana vaikuttamassa kaikissa asioissa, jotka liittyvät työn tekemiseen.

Luottamusmiehellä on oikeus saada työnantajaltaan tietoja työntekijöihin ja työoloihin vaikuttavista asioista, kuten työnantajan taloustilanteesta. Hän edustaa työntekijöitä erilaisten suunnitelmien tekemisessä.

Luottamusmies tietää, mitkä parannukset palkoissa ja työoloissa ovat mahdollisia, mitä kannattaa vaatia ja missä järjestyksessä. Hän sopii yhdessä OAJ:n alue- ja paikallisyhdistysten kanssa, mitä asioita edistetään.


Neuvottelemassa palkoista.
Paikallisissa neuvotteluissa luottamusmiehet neuvottelevat palkoista sekä työ- ja virkaehtosopimuksissa sovituista paikallista eristä. Paikallisyhdistys asettaa neuvottelutavoitteet ja antaa luottamusmiehelle mandaatin neuvotella.

Luottamusmies käy työnantajan kanssa neuvottelut siitä, mihin paikalliset erät kohdennetaan. Tärkeää on tuoda työntekijöiden tavoitteet työnantajalle tiedoksi, vaikka lopullisen päätöksen tekeekin työnantaja.

Kun opettajan työ on tavallista vaativampia, siitä pitää maksaa ekstraa. Kunnissa se hoituu paikallisen palkkausjärjestelmän kautta. Luottamusmies vahtii, että palkkausjärjestelmä on olemassa ja että se toimii.

Maan hallitus tahtoo laajentaa paikallista sopimista kaikkiin yrityksiin riippumatta siitä, millainen on työntekijöiden edustusjärjestelmä yrityksessä. OAJ vaatii, että luottamusmiesten ensisijaisuus paikallisena sopijana säilyy.

 


Käytämme Joku roti -logoa jutuissa, jotka käsittelevät OAJ:n Joku roti -kampanjan sisältöjä. Tutustu kampanjaan: oaj.fi/jokuroti