Hanna Ottman: Mikä palkkaohjelma?

Julkisuudessa on ihmetelty, miten suurempi palkka parantaisi työssäjaksamista. Miksi vaatia palkkaohjelmaa, jos vika on siinä, että työtä on liikaa ja työolot pielessä?

Kunta-alan työntekijäjärjestöt ovat yksi toisensa jälkeen jättäneet lakkovaroituksia ja olleet lakossa.

Kaskessa on monta kantoa, mutta yksi suurimmista on palkkaohjelma. Myös OAJ haluaa opettajille palkkaohjelman. Miksi?

 

Työehtosopimuksissa on kaksi osaa: palkka ja niin sanotut tekstit. Palkka pitää sisällään peruspalkan, mutta myös lisät ja sopimuskorotukset.

”Tekstit” puolestaan säätelevät kaikkea muuta sopimusten sisältöä. Niissä on määritelty vaikkapa lomat, opetusvelvollisuudet, vuosituntimäärät ja suunnittelutyöajat.

Neuvotteluita käydään nokka–pyrstö-tilanteessa: jos halutaan korkeat korotusprosentit palkkaan, työantaja vaatii heikennyksiä teksteihin – vaikkapa lisää opetusvelvollisuutta tai vähemmän vapaajaksoja. Ja päinvastoin.

Jokaisella muutoksella on hintansa.

Jokaisella muutoksella on hintansa. Kulloisellakin neuvottelukierroksella muutoksiin on käytettävissä usein lähtökohtaisesti niin sanotun yleisen linjan mukaiset korotukset. On selvää, että jos eurolla koetetaan ratkaista sadan euron ongelmia, muutos ei voi kerrallaan olla kovin iso.

Palkkaohjelma antaisi mahdollisuuden tarkastella palkkaa ja tekstejä laajana monivuotisena kokonaisuutena.

Se antaisi pelivaraa pohtia esimerkiksi opetusvelvollisuuksien ja palkan suhdetta tai vaikkapa määräaikaisten kesäajan palkkaa ja tehdä niistä muutaman vuoden ”siirtymäsuunnitelmia”.

 

Tämän vuoksi OAJ:n hallitus on pitänyt niin tiukasti kiinni siitä, että opettajille tarvitaan palkkaohjelma. Palkan lisäksi tarvitaan mahdollisuus poistaa sopimusten sisäisiä epäoikeudenmukaisuuksia. Näillä muutoksilla voi olla suuria vaikutuksia opettajan työn kuormittavuuteen.

Yksi palkkaohjelmakaan ei poista kaikkia ongelmia, mutta sillä päästäisiin alkuun ja ehkä siihen tilanteeseen, että opettajat jaksaisivat tehdä arvokasta työtään, jonka tuloksia me kaikki nautimme hyvinvointina.

Kyse on siitä, mitä arvostamme. Mikä hinta on Suomen tulevaisuudella?

 

Hanna Ottman on OAJ:n viestintäjohtaja.

hanna.ottman@oaj.fi

Twitterissä @HannaOttman

 

Lue samasta aiheesta

Pääkirjoitus

Hanna Ottman: Avointa lobbausta

16.03.2023
Pääkirjoitus

Hanna Ottman: Ope korvattavissa?

16.02.2023
Näkökulmat

Hanna Ottman: Täysi torvelo

06.10.2022