Sanni Grahn-Laasosen kolumni: Uudet lait ilahduttavat

Elinikäisestä, jatkuvasta oppimisesta puhuvat nyt kaikki! Vihdoinkin yhteiskunnassamme laajasti ymmärretään, että tuon elinikäisen oppimisen kaari alkaa jo lapsuudesta.

Laadukkaan varhaiskasvatuksen hyvät, oppimista edistävät ja syrjäytymistä vähentävät vaikutukset eivät enää ole vain alan ammattilaisten ja tutkijoiden tiedossa. Varhaiskasvatuksen merkitys ymmärretään viimein.

Päiväkodeista puhuu kauniisti jopa valtiovarainministeriön budjettiosasto.

Vielä vuosi sitten jouduimme perustelemaan, että Suomessa ei ole ylikoulutusta ja että meillä on pian suuria osaamishaasteita. Samoin puheet varhaiskasvatuksen vaikuttavuudesta kohtasivat epäluuloja – nyt päiväkodeista puhuu kauniisti jopa valtiovarainministeriön budjettiosasto.

Ison väännön jälkeen hallituksen esitykset uudeksi varhaiskasvatuslaiksi ja lukiolaiksi etenivät eduskuntaan. Varhaiskasvatuslaissa keskiössä on henkilöstön osaaminen. Päiväkotien moniammatillisissa työyhteisöissä yliopistokoulutettujen opettajien asemaa kirkastetaan.

Hallituksen kehysriihi toi lisää iloisia uutisia. Päiväkotien tasa-arvoa vahvistetaan uudella kymmenen miljoonan euron tasa-arvorahalla. Sillä voidaan pienentää ryhmäkokoja ja palkata lisää henkilöstöä siellä, missä tarve on suurin. Myös viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu jatkuu ja laajenee.

Uusi lukiolaki on saanut positiivista palautetta niin opettajilta kuin lukiolaisiltakin. Tulevaisuuden lukiolla on vahva asema yleissivistävänä koulutuksena. Uudistus antaa mahdollisuuden oppiainerajat ylittävään pedagogiikkaan ja yhteisopettajuuteen. Jokainen lukiolainen pääsee kurkistamaan korkeakouluun jo lukion aikana.

Lukiouudistuksessa on kiinnitetty huomiota myös opiskelijoiden tuen tarpeeseen ja uupumisen ehkäisyyn. Kauan kaivattu erityisopetus tulee osaksi lukiomaailmaa, ja opinto-ohjausta lisätään. Näille uusille tehtäville on myös varattu rahoitus.

Ammattitaitoisen ja motivoituneen opettajan rooli oppimisen keskeisenä tukipilarina on vankka koulumaailman muutosten tuulissa. Oli puhe sitten työvoiman saannista, syrjäytymisen ehkäisystä tai hyvästä elämästä ylipäänsä, koulutuksella on ratkaiseva merkitys. Tämän viestin pitäminen esillä on parasta tulevaisuustyötä.

Sanni Grahn-Laasonen on opetusministeri.

sanni.grahn-laasonen@minedu.fi

Lue samasta aiheesta