Kehysriihi: Tukea työllistymiseen

Kehysriihen päätöksillään hallitus tukee osaamisen päivittämistä ja vahvistaa heikkojen perustaitojen varassa olevien valmiuksia. OAJ pitää linjauksia hyvinä.

Maan hallitus sopi viime viikolla kehysriihessä, että alle 30-vuotias voidaan palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman määräaikaisuuden perustetta, jos hän on ollut työttömänä kolme kuukautta.

Päätöksellä valtiovalta on poistamassa olennaisen työoikeudellisen suojan tietyltä ikäryhmältä, sanoo OAJ:n työmarkkinalakimies Kai Kullaa.

– Ikään perustuva erilainen kohtelu on yleensä ollut positiivista, eli säädökset ovat antaneet mahdollisuuden kohdella tietynikäisiä muita paremmin, Kullaa sanoo.

Positiivista erityiskohtelua on esimerkiksi mahdollisuus palkata vuorotteluvapaan sijaiseksi väljemmin ehdoin yli 55-vuotias tai alle 30-vuotias vastavalmistunut. Nyt sen sijaan on poistumassa periaate, että työ- ja virkasuhteiden pitäisi lähtökohtaisesti olla toistaiseksi voimassa olevia eli vakituisia.

Lakia alle 30-vuotiaan määräaikaisuudesta ei vielä ole, ja saattaa olla, että asia kaatuu perustuslaillisiin ongelmiin. Kullaata epäilyttää, onko nuoria mahdollista kohdella iän perusteella muita työntekijäryhmiä huonommin.

 

Työttömiä työnhakijoita oli helmikuun lopussa 276 000 ja avoimia työpaikkoja 69 000. Työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät siis kohtaa. Hallitus sopi kehysriihessä kohtaanto-ongelman helpottamiseksi yhteensä 54 miljoonan euron panostuksista työllisyyteen ja osaamiseen.

OAJ on tyytyväinen kehysriihen päätöksiin parantaa osaavan työvoiman saatavuutta. Epäkohtia korjattavaksi riittää kuitenkin yhä.

– Hallitus ei kehysriihenkään yhteydessä perunut yhtäkään aikaisempaa päätöstään koulutuksesta leikkaamisesta, erityisasiantuntija Tuovi Manninen pahoittelee.

 

OAJ on vaatinut valtiovallalta toimia, joilla parannetaan heikkojen perustaitojen varassa olevien osaamista. Hallitus osoitti tähän tarkoitukseen kaksi miljoonaa euroa.

Suomessa on yli 600 000 työikäistä, joiden osaaminen on pelkän peruskoulun varassa. Heidän työllisyysasteensa on 43 prosenttia.

– Selvitykset osoittavat, että toisen asteen opinnot puolittavat työllisyysriskin. Siksi valmiudet lukio- ja ammatillisiin opintoihin tulee saada kuntoon, Manninen sanoo.

Hallitus osoitti luku- ja kirjoitustaidon ja suomen ja ruotsin kielen koulutuksen lisäämiseen vapaan sivistystyön oppilaitoksissa kaksi miljoonaa euroa.

OAJ pitää hyvänä myös kehysriihen esitystä laajentaa työttömien oikeutta koulutukseen. Jos eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen, työttömällä on aikaisempaa parempi mahdollisuus osallistua itse valitsemaansa koulutukseen. Opinnot kerryttävät aktiivimallissa tarkoitettua aktiivisuusedellytystä.

– Työllistymistä edistävä koulutus on hyvin kannatettavaa. Esimerkiksi tutkinnon osan tai osien suorittaminen saattaa riittää päivittämään aikaisemman osaamisen, Manninen toteaa.

OAJ:n hallitus keskusteli kehysriiheen ja aktiivimalliin liittyvistä työmarkkina-asioista tiistain ja keskiviikon kokouksessaan tämän lehden painoon menon jälkeen.