Saana Ylikruuvi: Pelkkä pätevyys ei riitä

Koulutukseen kohdistuu muutospaineita niin koulujärjestelmän sisältä kuin ulkopuoleltakin. Todellisuudessa nämä toiveet kohdistuvat opettajankoulutukseen, sillä mikään muutos ei tule osaksi koulutusta ja kasvatusta ennen kuin opettajat koulutetaan sitä toteuttamaan.

 

Yksi opettajien peruskoulutuksen keskeisimmistä tavoitteista on antaa taidot opettajan ydintehtävään: opettamiseen. Se tehtävä ei saa vaarantua.

Opettajan rooli sivistykseen ja yhteiskuntaan kasvattajana ei kuitenkaan ole sen vähäpätöisempi kuin rooli tiedon välittäjänä ja oppimaan ohjaanana. Vaikka opettajien peruskoulutuksen jatkuva uudistaminen on tarpeen, on suunnattava katse myös jatkuvan oppimisen suuntaan.

Valmiiksi opettajaksi ei tulla yhdessä harjoittelussa tai tutkinnossa.

Koulu muuttuu yhteiskunnan mukana ja yhteiskunta koulun mukana. Jotta voimme varmistaa maailman parhaimman ja ajankohtaisimman opetuksen, yhteiskunnan on luotava kestävät rakenteet siihen, että opettaja voi kehittää osaamistaan ja asiantuntijuuttaan läpi koko työuransa.

Yksi mahdollisuus on mentorointi ja sen kytkeminen vahvasti osaksi opettajankoulutusta. Toimiva mentorointi tukee opettajaa työuran aikana, ja on merkittävää myös työuraansa aloittavien opettajien työhyvinvoinnille. Opettajien hyvinvointi taas on edellytys opetuksen hyvälle laadulle.

Toinen olennainen osa opettajien jatkuvaa oppimista on täydennyskoulutus.

Opettajien täydennyskoulutusjärjestelmän tulisi olla yhtenäinen, johdonmukainen ja monipuolinen sekä jokaiselle opettajalle mahdollinen ja saavutettava. Täydennyskoulutuksen rakenteet on suunniteltava ja kehitettävä tukemaan peruskoulutusta.

 

Opettajaksi ei tulla yhdessä harjoittelussa tai tutkinnossa, vaan ylläpitämällä ja kehittämällä omaa asiantuntijuutta. Ja se jos jokin ansaitsee resursseja, sillä opettajien koulutus palaa moninkertaisesti yhteiskunnan hyväksi.

 

Saana Ylikruuvi on Suomen opettajaksi opiskelevien liiton Soolin puheenjohtaja.

Lue samasta aiheesta