Saana Ylikruuvi: Kohti yhdenvertaista yhteiskuntaa

Feminismi. Käsite on kulkenut pitkän tien taistellen ensin miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta ja nyt kaikkien ihmisten yhdenvertaisuudesta.

Nyky-yhteiskunnassa tunnistetaan ja tunnustetaan monimuotoisuutta hyvin eri tavalla kuin ennen. Myös käytettävä kieli elää yhteiskunnan muutoksen mukana.

Feminismin käsite on kehittynyt intersektionaaliseksi eli se tunnistaa ja tunnustaa ihmisten yhdenvertaisuuden riippumatta sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sosioekonomisesta tai etnisestä taustasta, terveydestä tai muusta henkilöstä riippumattomasta syystä.

 

Huolimatta edistyksestä, ei yhteiskunta ole vielä valmis.

Koulutuksen merkitys yhteiskunnan tukipilarina sekä etenkin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä nousi esiin poikkeusaikana, kun oppijoiden erilaiset mahdollisuudet ja taustat korostuivat tavallista enemmän.

Koulutusta ohjaavien dokumenttien, kuten opetussuunnitelmien, mukaan koulutuksessa edistetään feministisiä arvoja: yhdenvertaisuutta, monikulttuurisuutta sekä kestävää kehitystä. Ennen kaikkea suunnitelmat korostavat oppilaiden yksilöllistä kohtaamista, ei kohtaamista ryhmän edustajana.

Pelkkä tieto ei riitä – tarvitsemme käytännön toimintaa.

Jotta tosiasiallinen yhdenvertaisuus eri yhteiskunnallisten ryhmien välillä toteutuu, tarvitaan positiivisen syrjinnän erityistoimia. Ne eivät kuitenkaan synny itsestään, vaan vaativat poliittisia päätöksiä sekä panostuksia opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen. Tarvitaan koulutusta antirasistisesta pedagogiikasta, sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta sekä seksuaalikasvatuksesta.

Pelkkä tieto aiheesta ei riitä, vaan se on kytkettävä käytännön toimintaan jo koulutuksen kautta sekä huomioitava koulua koskevia päätöksiä tehtäessä. Opettajat tarvitsevat yhteiskunnalta tukea vastatakseen yhteiskunnan uudistuviin ja uudenlaisiin tarpeisiin.

 

Saana Ylikruuvi on Suomen opettajaksi opiskelevien liiton Soolin puheenjohtaja.

Lue samasta aiheesta