Riitta Rissasen kolumni: Kannattaako kansainvälisyys?

Viime kuukausina olen saanut vierailla useissa korkeakouluissa Euroopassa ja käydä mielenkiintoisia keskusteluja oppimisesta ja osaamisesta. Päivänpolttavat kysymykset ovat eurooppalaisilla kollegoilla hyvin samankaltaisia kuin meillä ammattikorkeakouluissa. Kohtaamisissa on puhuttanut oppimisen kansainvälisyys sekä kansainvälinen kilpailu opiskelijoista ja osaavasta työvoimasta.

Työelämää lähellä oleva korkeakoulutus on nyt haluttua. Näin on myös Kiinassa, jossa koulutusreformien ja osaamistarpeiden kenttä on monin verroin mittavampi kuin Euroopassa.

Euroopan on pärjättävä älykkäällä osaamisella, uudella tiedolla ja paremmalla yhteistyöllä. Siihen tarvitaan vahvaa dialogia elinkeinoelämän ja korkeakoulujen välille, myös Euroopan tasolla. Tähän tähtää myös tavoite eurooppalaisen koulutusalueen perustamisesta vuoteen 2025 mennessä.

Kansainvälisten kumppaneiden kohtaaminen antaa mahdollisuuden pysähtyä pohtimaan oman korkeakoulun osaamista ja roolia Euroopassa.

Aika usein voin olla aidosti iloinen siitä, että olemme Suomessa vahvasti pedagogisia uudistajia. Opiskelija- ja työelämälähtöiset menetelmät ovat meillä hyvin hallussa. Niitä kehitetään jatkuvasti yhdessä työelämän, opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa.

Aito kumppanuus on vahva voimavara.

Se, missä oman havaintoni mukaan meillä on parannettavaa, on innovaatiotoiminnan rahoitus. Yritysten ja ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhteistyöhön panostetaan monissa Euroopan maissa Suomea enemmän.

Selvää on, että enää ei voida erottaa sitä, mikä on korkeakoulutuksessa vain kansallista ja mistä kansainvälisyys alkaa. Kansainväliset kumppanit niin tutkimuksessa kuin koulutuksessa ovat elintärkeitä. Tehtävämme on valita, keiden kanssa kansainvälistymme ja miksi. Aito kumppanuus on vahva voimavara, heikot kumppanuudet hetken ilo. Kansainvälistymisessä on kysymys win-win-tilanteesta.

Siis kyllä, kansainvälisyys kannattaa. Aina voi oppia. Itseään paremmilta kumppaneilta usein enemmän.

Riitta Rissanen on Lapin ammattikorkeakoulun rehtori.

riitta.rissanen@lapinamk.fi

Twitterissä @rissanen_riitta

Lue samasta aiheesta