Nina Sajaniemen kolumni: Ihan tavallinen, hyvä elämä kaikille

Tämän päivän maailma on täynnä trendejä ja brändejä. Monet asiat halutaan kaupallistaa, suomalaisen koulutuksen markkina-arvo erityisen on suuri.

Voisiko myös hyvä elämä olla kaupan? Jos näin olisi, niin mitä kauppaisimme? Kauppaisimmeko myötätuntoa, myötäintoa, positiivista elämänasennetta, voimaa ja vahvuutta? Vai osaamista, tulevaisuuden taitoja ja innovatiivisuutta?

Monet ihmiset ajautuvat juoksemaan hyvän perässä uskaltamatta kysyä määränpäätä. Hyvät tuotteistajat ja markkinoijat, esiintymisen taidon erinomaisesti oppineet vahvat ja positiiviset ihmiset saavat arkisetkin asiat näyttämään houkuttelevilta uusilta keksinnöiltä.

Tavallisella ihmisellä voi olla pelko siitä, että ei pysy mukana vauhdissa tai ei ihan ymmärrä kaikkea tarjolla olevaa upeaa. Seurauksena saattaa olla vetäytyminen, luovuttaminen ja itsensä aliarvioiminen.

Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi ja kuulluksi.

Entä jos pysähtyisimme miettimään, mikä on tavallisen hyvää ja mihin voisi pyrkiä ihan ilmaiseksi. Voisiko tavallisen hyvää olla esimerkiksi se, että kiltteydestä kehtaisi puhua?

Kiltteys on liitetty pakotettuun tottelemiseen, johonkin, mikä estää omien päämäärien saavuttamisen. Kiltteys ei ole ollut tavoiteltavaa. Se on tarkoittanut rohkeuden puutetta ja alistumista vallalla olevaan yhteiskunnalliseen normihierarkiaan. Jos kiltteyttä tarkastellaan tästä näkökulmasta, niin kilttejä kipittäjiä on nykyään paljon.

Entä jos kiltteys jalostetaan taidoksi, jota kannattaa harjoitella ja joka vahvistaa hyvään sitoutumista? Kiltteys voi olla kohtaamista, kunnioittamista ja itsensä hetkellistä unohtamista. Kiltteys pitää sisällään myös nöyryyden ja erilaisuuden tunnistamisen.

Kiltteys voisi olla inhimillisyyden normeihin sitoutumista. Jokainen ansaitsee kokemuksen nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta. Ketään ei saa kohdella huonosti, kaikki ovat arvokkaita omana itsenään.

Juuri tämänkaltaisesta kiltteydestä on suuri puute. Se ei ole kaupan, se kuuluu kaikille.

 

Nina Sajaniemi on dosentti ja yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa ja varhaiskasvatuksen professori Itä-Suomen yliopistossa.

nina.sajaniemi@helsinki.fi

Lue samasta aiheesta