Minna Huotilainen: Kädet savessa, pää teoriapilvissä

Opettaja on akateemisesti koulutettu asiantuntija. Koulutus tarjoaa teoreettista ymmärrystä, uusinta tutkimustietoa ja myös käytännöllisiä näkökulmia opettajan arkeen.

Tällainen koulutus on tarpeen, sillä opettajan työ on itsenäistä. Tässä mielessä opettajan koulutusta voi hyvin verrata lääkärin koulutukseen: kummassakin työssä kädet ovat todellakin savessa, mutta päätä tulisi välillä ulkoiluttaa teorian ja uusimman tutkimuksen pilvissä, jotta alan kehityksessä pysyy mukana.

 

Lääketiede ja kasvatustiede muistuttavat toisiaan. Molemmissa on laaja kirjo teoreettisia tulokulmia: mitä on terveys, mitä on kasvatus, mitä on ihmisyys, kuka sen määrittelee, mitä se kertoo ihmiskuvastamme ja ihmiskunnasta.

Molemmilla tieteenaloilla otetaan jatkuvasti käyttöön uusimpia tutkimusmenetelmiä ja hyödynnetään haastatteluita, aivomittauksia, tilastotietoa tai kuvailevia kokemusselostuksia. Ja molemmissa tieteissä kaikki lopulta palautuu kohtaamiseen.

Kun lääkäri kohtaa potilaan ja opettaja oppilaan, siinä hetkessä tiivistyy koko ammattitaito ja ymmärrys, kaikki tieteellinen osaaminen, uusimmat menetelmät ja tutkimuslöydökset, mutta myös ammattilaisen halu ja taito kuunnella, kohdata ja tukea eteenpäin.

Monelle opettajalle tärkein tieteellisen tiedon lähde on oma alma mater.

Opettajainhuone ja lääkärien taukohuone ovat paikkoja, joissa tietoa ja osaamista jaetaan kollegiaalisesti. Mutta mistä opettaja ja lääkäri pääsevät uusimman tieteellisen tiedon lähteille?

Monelle opettajalle kaikkein tärkein tieteellisen tiedon lähde on oma alma mater, se yliopisto josta itse aikanaan valmistui. Opettajan suhde uusimpaan tieteelliseen tietoon on myös kaksisuuntainen: tutkija tarvitsee opettajan kokemuksia.

Opettajan ammatti on jatkuvaa oppimista. Meillä yliopistolaisilla on tehtävänä pohtia, mikä uusi tieteellinen tieto on sen arvoista, että se täytyisi saada kaikkien meiltä valmistuneiden tietoon. Tätä tehdään täydennyskoulutushankkeissa, ja soisin toiminnan olevan systemaattista ja mahdollista myös etänä.

 

Minna Huotilainen on aivotutkija ja Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori.

Lue samasta aiheesta