Minna Huotilainen: Jutellaanko unesta?

Yhtäkkiä kaikki puhuvat unesta.

Aivotutkijalle on tietysti selvää, miksi nukkumisesta niin paljon keskustellaan. Se vaikuttaa kaikkeen: terveyteen, mielialaan, hyvinvointiin ja tietysti oppimiseen.

Hyvä nukkuminen on ihanaa luksusta. Sen jälkeen on myönteinen ja keskittynyt mieli ja oppiminen on tavallista helpompaa.

Huonosti nukutun yön jälkeen on vaikea keskittyä, ja huono nukkuminen oppimisen jälkeisenä yönä voi heikentää opittujen asioiden muistamista.

 

Vaikka uni on yksityisasia, opettaja voi silti auttaa parempaan uneen. Tärkeää on tarjota tietoa unen merkityksestä ja niistä tavoista, joilla jokainen voi parantaa omaa untaan.

Koulussa voidaan kiinnittää huomiota riittävään liikkumiseen ja ulkoiluun.

Kiusaamiseen, stressiin ja eriarvoistaviin ja ahdistusta aiheuttaviin käytäntöihin tulisi voida puuttua. Jokaisen tulisi kokea, että koulu on minua varten ja saan olla oma itseni koulussa.

Huonoon nukkumiseen liittyy mahdollisuus syvenevään epäreiluuden kierteeseen.

Oppijoiden kanssa kannattaa jutella unesta, sillä huonoon nukkumiseen liittyy mahdollisuus syvenevään epäreiluuden kierteeseen.

Unettomuutta voivat aiheuttaa kotiolot, koulukiusaaminen, oppimisen ongelmat, vaikeudet ylläpitää vuorokausirytmiä ja monenlaiset paineet.

Nukkumisen ongelmat voivat vastaavasti aiheuttaa vaikeuksia oppimisessa, keskittymisessä ja tunteiden hallinnassa.

Epäreilua on, että juuri ne oppijat, joilla on muutenkin monenlaisia hankaluuksia, joutuvat kärsimään sen päälle vielä unettomuudestakin, joka puolestaan voi aiheuttaa taas uudenlaisia ongelmia.

 

Opettaja toimii kahdella rintamalla: toisaalta arjessa ratkoen yksittäisen oppijan hankaluuksia ja toisaalta vaikuttaen koko koulun ja koulutusjärjestelmän tasolla oppijoiden parhaaksi.

Oppija voi saada paremman unen päästä kiinni, jos opettaja esimerkiksi ohjaa hänet juttelemalla terveydenhoitajan ja koulupsykologin kanssa. Elämässä on kuitenkin myös paljon asioita, joihin opettajalla ei ole vaikutusvaltaa.

 

Minna Huotilainen on aivotutkija ja kasvatustieteen professori Helsingin yliopistosta.

Lue samasta aiheesta