Milma Arola: Tulevaisuuden työ on oppimista, mutta sen ei tarvitse uuvuttaa

Mihin ammattiin kannattaa tähdätä, jotta osaamiselle on käyttöä tulevaisuudessa?

Tulevaisuus on siitä kumma, ettei sitä vielä ole. Työn tulevaisuuteen voi kurkkia ja tarvittavia osaamisia ennakoida, mutta tarkkoja tulevaisuuden ammatteja voimme vain arvailla.

Sen tiedämme, että kyky oppia uutta on yksi tärkeimmistä työssä tarvittavista taidoista tulevaisuudessa.

Työurat ovat muuttuneet oppimisuriksi: uudet teknologiat muokkaavat osaamistarpeita, uusia ammatteja syntyy ja osaamisvaateet muuttuvat alalla kuin alalla. Tulevaisuudessa puhumme ammattien sijaan useammin osaamisesta ja oppimisesta.

Voiko elinikäinen oppiminen kääntyä elinkautiseksi riittämättömyyden tunteeksi?

Millainen sitten on tulevaisuuden työntekijä? Hän on utelias elinikäinen oppija, joka kehittää itseään jatkuvasti. Hän sietää epävarmuutta, luovii muuttuvilla työurilla ja siirtyy sujuvasti roolista toiseen uutta oppien.

Huh. Vaikka suomalaiset uskovat osaamiseen ja nauttivat uuden oppimisesta, tämä voi kuulostaa rankalta. Eikö osaaminen koskaan riitä? Voiko elinikäinen oppiminen kääntyä elinkautiseksi riittämättömyyden tunteeksi?

Kyllä voi, jos tuijotamme vain yksilöä ja hänen oppimiskykyään. Yhteiskunnan on tarjottava mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen jokaiselle työ- ja elämäntilanteesta riippumatta sekä ohjausta ja tukea etenkin elämän taitekohdissa.

Vähintään yhtä tärkeää on, että työpaikoilla panostetaan oppimiseen ja ennakoidaan.

Sitran teettämän tuoreen yrityskyselyn mukaan 66 prosenttia yrityksistä katsoo tunnistavansa tulevaisuuden osaamistarpeita hyvin. Parhaimmillaan osaamistarpeita ennakoidaan ja tulevaisuutta rakennetaan yhdessä koko henkilöstön kanssa.

On työyhteisöjä, joissa kehityskeskustelut on muutettu tulevaisuuskeskusteluiksi.

 

Siinäpä se. Uskon, etteivät työelämän muutokset ja jatkuva oppiminen uuvuta, kun puhumme mahdollisista ja toivotuista tulevaisuuksista yhdessä, ja varmistamme, että jokaisella on mahdollisuus pysyä matkassa.

Tulevaisuus ei ole kirkas, mutta se on siitä mukava, että siihen voi vaikuttaa.

 

Milma Arola on oppivan (työ)elämän puolestapuhuja, joka edistää elinikäistä oppimista johtavana asiantuntijana tulevaisuustalo Sitrassa.

Lue samasta aiheesta