Erja Sandbergin kolumni: Katseet lukion tukitoimiin

Elokuussa voimaan tulevan lukiolain mukaan jokaisella opiskelijalla on oikeus saada tarvitsemaansa erityisopetusta ja muuta oppimisen tukea. Opiskelijan tukimuodot on toteutettava yksilöllisten tarpeiden perusteella. Konkreettiset tuen muodot kirjataan opiskelijan pyynnöstä hänen henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaansa.

Opiskelijan tuentarvetta on arvioitava säännöllisesti. Laki mahdollistaa lukio-opetuksen järjestämisen monella tavalla opiskelijan terveydentila huomioon ottaen. Tuen saaminen kuuluu opiskelijan oikeusturvaan.

Useat oppimiseen ja opiskeluun liittyvät tuentarpeet ovat kehityksellisiä eli ne kulkevat ihmisen mukana lapsuudesta nuoruuteen ja aikuisuuteen. Tuentarvetta aiheuttavat esimerkiksi oppimisvaikeudet, tarkkaavuuden pulmat tai aistien herkkyys.

Osa tuentarpeista vaikuttaa oppimiseen suoraan, osa välillisesti opetustilan ympäristötekijöiden tai opiskelijan keskittymisen kautta. Esimerkiksi lukivaikeus näkyy suoraan lukemisessa ja kirjoittamisessa, tarkkaavuuden pulmat taas keskittymisessä tehtävän ohjeistukseen, lukemiseen sekä kirjoittamiseen.

Tukitoimien puute estää oppimista, tukeminen taas mahdollistaa lukion opetussuunnitelmassa määriteltyjen asioiden oppimisen. Keskimäärin tuentarvetta on 10–20 prosentilla lukiolaisista.

Opettajille on tarjottava erityispedagogista täydennyskoulutusta.

Aineenopettajakoulutukseen ei kuulu erityispedagogisia opintoja. Tästä syystä aineenopettaja ei pysty toteuttamaan uutta lukiolakia ja mahdollistamaan monenlaista tukea osana omaa opetustaan.

Jotta lukion henkilöstö voi arvioida ja järjestää tuen yksilöllisesti, sen on tunnistettava moninaiset tuentarpeet. Lukioihin on saatava huomattavasti nykyistä enemmän erityisopettajaresurssia. Lisäksi kaikille lukion opettajille on tarjottava erityispedagogista täydennyskoulutusta. Laaja-alaisen erityisopettajan on mahdotonta olla mukana jokaisen ryhmän jokaisella tunnilla, joten erityisopettajan ja aineenopettajien yhteistyön on oltava saumatonta.

Miten tuen asiat on teidän oppilaitoksessanne suunniteltu ja miten ne järjestetään? Onko sinun työyhteisösi valmiina toteuttamaan uutta lukiolakia?

 

Erja Sandberg on koulun tukitoimista väitellyt kasvatustieteen tohtori sekä erityispedagogi.

erja.sandberg@helsinki.fi