Työolot menivät uusiksi – miten toimitaan?

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila ja sen vaikutus opetuksen järjestämiseen on herättänyt OAJ:n jäsenissä paljon huolta ja kysymyksiä.

Etäopetuksessa opettajan työaika säilyy ennallaan, samoin palkka. Erillistä etätyösopimusta ei tarvitse tehdä.

 

Paljon kysymyksiä on aiheuttanut se, että jotkut työnantajat velvoittavat opettajat tulemaan koululle antamaan etäopetusta.

OAJ:n edunvalvontapalveluista kerrotaan, että työnantajan pitää ensisijaisesti selvittää etätöiden tekemisen mahdollisuutta. Työnantaja voi kuitenkin työnjohto-oikeudellaan määrätä, että opettajat tarvittaessa antavat etäopetusta työpaikalta.

Etäopetus ei vaikuta opettajan työaikaan eikä palkkaan.

OAJ:n jäsenryhmistä varsin kriittisessä roolissa poikkeustilanteessa ovat varhaiskasvatuksen opettajat, joiden työpanos kannattelee koko yhteiskunnan toimintakykyä.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön turvallisuudesta pitää huolehtia asianmukaisesti. Henkilöstön kannattaa ehdottomasti pyytää työnantajalta tarpeellista suojavarustusta, että työ voidaan tehdä turvallisesti.

 

Jos opettajan työpaikka suljetaan tartuntataudin vuoksi, työnantajan tulisi ensisijaisesti tarjota mahdollisuutta etätyöhön ja etäopetuksen antamiseen.

Jos kaikesta huolimatta päädytään tilanteeseen, jossa lomautusperusteet täyttyvät ja työntekijä lomautetaan, tämän kannattaa viipymättä ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. OAJ:n jäsenten on mahdollista hakea ansiopäivärahaa Opettajien työttömyyskassasta.

 

Taiteen perusopetuksessa sekä vapaassa sivistystyössä opetus voidaan mahdollisuuksien mukaan järjestää myös etänä. Opetus- ja kulttuuriministeriö suosittaa ohjeessaan, että esimerkiksi taiteen perusopetus järjestettäisiin mahdollisimman laajalti lähiopetusta korvaavilla vaihtoehtoisilla tavoilla, kuten etäopiskeluna tai erilaisten digitaalisten oppimisympäristöjen avulla.

 

Valmiuslain antama mahdollisuus poiketa työaikalain ja vuosilomalain määräyksistä ei koske opetusalan henkilöstöä. Työnantaja ei esimerkiksi voi pakottaa varhaiskasvatuksen opettajia heti vuosilomalle, vaikka päiväkodissa olisi vain vähän lapsia. Vuosilomasta pitää ilmoittaa vähintään kaksi viikkoa ennen loman alkua.

 

Lisää vastauksia opettajien oikeuksista ja velvollisuuksista koronan aiheuttamissa poikkeusoloissa:

oaj.fi/koronavirus

 

Lue aiheesta lisää:

Virus heitti opettajat syvään päätyyn

Erityinen tuki jatkuu etänäkin – Sanna Maksimainen soittaa oppilailleen videopuhelun päivittäin

Miten opettaa taitoa etänä?

Läsnäolon kulttuuri muuttui