Tutkimus ja käytäntö sparraavat toisiaan Salossa

Toimivaa opetusteknologiaa syntyy, kun teknologit, opettajat ja oppilaat kohtaavat samassa luokkahuoneessa. Salossa näin on toimittu vuodesta 2013.

Oppimisanalytiikan asiantuntijat opettajien apuna. Tämä on ollut mahdollista Salossa, jonka opetustoimi on tehnyt yhteistyötä Turun yliopiston Oppimisanalytiikan asiantuntijoiden kanssa jo useita vuosia.

Yhteistyö on yltänyt aina esikoulusta lukioon. Viime syksynä iso osa Salon esiopettajista koulutettiin digitaalisen oppimisalustan käyttäjiksi.

– Olemme alusta lähtien saaneet hankkeisiimme pilotti- ja kehittäjäopettajia, mistä olemme kiitollisia Salon kaupungin kouluille ja päättäjille, tutkimuskoordinaattori Tomi Rautaoja Oppimisanalytiikan keskuksesta sanoo.

Yhteistyön tuloksista tunnetuin on harjoituksiin perustuva digitaalinen oppimisalusta Ville, jota käytetään jo joka kolmannessa suomalaisessa koulussa. Järjestelmällä on 300 000 käyttäjää, kun mukaan laskee kaikki opettajat, oppilaat ja opiskelijat.

Villen toimivuutta on selvitetty useissa Turun yliopiston tutkimuksissa. Esimerkiksi matematiikassa sen on todettu parantavan oppimistuloksia tilastollisesti merkitsevästi.

 

Uskelan koulun erityisluokanopettaja Virve Leppänen on ollut mukana kehitystyössä alusta eli syksystä 2013 lähtien.

– Ensin Villen kehittämisestä kiinnostui muutama salolainen alakoulu. Uskelan koulusta mukaan lähti kolme opettajaa, Leppänen kertoo.

Ensimmäisen lukuvuoden ajan yksi tai kaksi yliopiston asiantuntijaa osallistui salolaiskoulujen oppitunneille kerran viikossa. Oppilaiden ja opettajien toiveita kuultiin ja parannuksia tehtiin.

– Jos oppilailla oli hahmotusongelmia matematiikan Ville-tehtävän kanssa, saatoin pyytää lisäämään tehtävään lukusuoran. Seuraavalla viikolla tehtävä oli muutettu toiveeni mukaiseksi, Leppänen avaa.

Kehittämistyö sopi hyvin pienryhmäopettajalle.

– Esitin Turun asiantuntijoille jatkuvasti kysymyksiä ja toiveita tehtävien eriyttämisestä pienryhmille. Muutoksia tehtiin, ja ne tapahtuivat nopeasti.

Nykyään opettajien ja asiantuntijoiden tapaamisia on harvemmin kuin aluksi, mutta Leppäsen mielestä kehitystyön ketteryys ei ole kärsinyt.

 

Ville on enemmän tai vähemmän aktiivisessa käytössä kaikissa Salon kouluissa, ja monet sitä käyttävistä opettajista myös tuottavat järjestelmään opetusmateriaalia. Työtä ohjaa Salon kaupungin organisoima opettajatiimi.

Oppimisalusta on maksuton käyttäjilleen, eikä tehtävien kehittämisestä makseta opettajille erillistä korvausta. Salossa opettajat saavat käyttää veso-päiviä kehitystyöhön.

Analytiikka oppimisvaikeuksien ennakointeineen toimii hyvin.

Leppäsen mielestä Ville on hyvä työkalu opetuksen eriyttämisessä taitavampien ja heikompien oppilaiden välillä.

– Järjestelmästä löytyy helposti ja nopeasti kunkin oppilaan taitotasoa vastaavia tehtäviä. Ville myös palkitsee oppimisesta, ja palkinnot huomioidaan oppitunnilla.

Oppilaiden taitotasoista kertyy järjestelmään vuoden varrella paljon tietoa, ja analytiikka oppimisvaikeuksien ennakointeineen toimii hyvin.

– Oppimisvaikeuksia ennustava puoli todella hyödyllinen. Olen ihmetellyt, miten paljon nopeammin Ville löytää oppilaiden osaamistason kuin minä itse, Virve Leppänen sanoo.

 

Tutkittua tietoa Villestä: