Oppilaat ohjaamaan liikuntahetkiä

Valterin kehittämä Iloon yli esteiden -hanke sai Liikunnan yhdenvertaisuuspalkinnon. Malli on antanut luokanopettaja Kirsi Puumalaisen oppilaille oivalluksia kaveritaidoista.

Mistä Iloon yli esteiden vertaisoppimismallissa on kyse?

Tarkoitus on lisätä lähikoulujen arkiliikuntaa niin, että erityistä tukea tarvitsevat oppilaat tulevat entistä paremmin huomioiduiksi ja pääsevät toimimaan yhdessä yleisopetuksessa olevien kanssa. Keskiössä on itsetuntemus. Kun oppilas tietää, miten itse haluaa tulla kohdelluksi, hän ymmärtää, miten haluaa kohdella toisia.

Vertaisohjaajakoulutuksessa lapset saavat toistensa ohjaamiseen selkeät ohjeet: ensin kerrotaan, mitä aiotaan tehdä, sitten näytetään mallia, autetaan ja kannustetaan sekä korjataan virheet.

Meillä jokaisella on omat kompastuskivemme, vaikka fyysisiä rajoitteita ei olisikaan. Omassa luokastani löytyi monia oppilaita, jotka hyötyivät koulutuksesta.

 

Miten mallia on sovellettu teidän koulussanne?

Oppilaat ovat suunnitelleet liikuntatunneille toimintatuokioita, joissa he ovat esitelleet omia harrastuksiaan, kuten keppihevostelua tai painia. Normaaleja työtapoja meillä ovat myös välituntileikin ohjaaminen ja ryhmätyöt, joissa on oppilaita ykkösistä kutosluokkalaisiin.

 

Mitä opitte mallia hyödyntäessänne?

Itse oivalsin, että oppilaisiin kannattaa luottaa ja antaa heille tilaa toimia. Opettaa voi myös ulkona, eikä se vaadi kuin vähän ennakkosuunnittelua.

Lapset oppivat palautteiden mukaan ainakin sen, että he voivat käyttää uusia taitojaan muuallakin kuin koulussa, esimerkiksi kaverisuhteissa ja harrastusryhmissä. Se on minusta hienoa!