Hotelliaamiaisia ja kahdenkeskisiä keskusteluja – Millä keinoilla OAJ:n alue- ja paikallisyhdistykset saavat opettajien äänen kirstunvartijoiden korviin?

Kunnissa valmistellaan seuraavan vuoden budjetteja. Millä keinoilla OAJ:n alue- ja paikallisyhdistykset saavat opettajien äänen kirstunvartijoiden korviin? Millaisiin tuloksiin säännöllinen yhteydenpito parhaimmillaan johtaa? Kolme OAJ:n aktiivia kertoo, miten heidän yhdistyksessään vaikutetaan kuntapäättäjiin.

Reissussa tullaan tutuiksi

Sari Forsman, OAJ Kymenlaakson ja Kotkan opettajien paikallisyhdistyksen puheenjohtaja

 

Alueyhdistyksemme järjestää Kuntapäättäjän pärskeitä, joilla mennään laivalle tai hotelliseminaariin vaikka Tallinnaan. Olemme todenneet konseptin oikein hyväksi tavaksi tutustua ja luoda suhteita. Reissusta ei kukaan karkaa kesken.

Paikallisyhdistyksen puheenjohtajan roolissa tapaan pääluottamusmiehen kanssa kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan jäseniä. Viime syksynä kutsuimme kaupunginhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajat lounaalle.

Yhteydenpito päättäjiin on tosi tärkeää, sillä kaikilla ei ole ajantasaista tietoa nykypäivän koulusta. Kun kasvot tulevat tutuiksi puolin ja toisin, päättäjät osaavat ottaa meihin yhteyttä ja kysyä, miten asiat oikeasti menevät. Kerran esimerkiksi saimme torpattua erään koulun alasajon.

 

Yhteinen vaikuttaminen on jatkuvaa työtä

Ulla Jauhiainen, OAJ Pääkaupunkiseudun puheenjohtaja

 

Alueyhdistyksellämme on paljon erilaisia tapahtumia, sillä yhteisöllinen toiminta antaa hyviä kokemuksista yhteisestä vaikuttamistyöstä.

Ennen eduskuntavaaleja halusimme kiinnittää päättäjien huomion muun muassa ryhmäkokoihin ja tukitoimiin. Eräs paikallisyhdistyksen puheenjohtaja sai kontaktiensa avulla kutsuttua koolle kaikki Vantaan päättäjät kaupunginjohtajaa myöten. Meillä on hyvät yhteydet myös valtakunnallisiin päättäjiin.

Minusta ei kuitenkaan pidä ajatella, että vaikuttaminen olisi jokin tietty tilanne. Se on jatkuvaa työtä, josta me kaikki opettajat olemme vastuussa. Viime kuntavaalien alla alueyhdistyksemme palkitsi ne jäsenet, jotka osallistuivat OAJ:n kampanjaan ja kertoivat omasta työstään ja sen merkityksellisyydestä eri medioissa julkaistuissa mainoksissa.

 

Ruoan äärellä on helpoin puhua

Kari Nieminen, OAJ Pohjanmaan puheenjohtaja ja Seinäjoen kaupungin pääluottamusmies

 

Ryhmäkoot ja opetustuntien määrä eivät tule työehtosopimuksista vaan päättäjiltä. Siksi kannustan kollegoitani ottamaan päättäjiin rohkeasti yhteyttä. Paras vaikuttamiskeino on mielestäni kahden kesken tapaaminen, koska silloin päättäjä uskaltaa puhua vapaasti.

Ruoan tai kahvin äärellä on helpoin keskustella. Seinäjoella paikallisyhdistys on kutsunut päättäjiä ja virkamiehiä hotelliaamiaiselle ennen työpäivää. Aina elokuussa yhdistys järjestää samalle kohderyhmälle lukuvuoden avajaiset, joiden ohjelmassa on pieniä puheita, musiikkia ja ruokaa. Tilaisuuksista on tullut kiittävää palautetta. Ensi syksyn suunnitelmissa on järjestää vierailuja kouluihin ja päiväkoteihin niin, että päättäjä kulkisi puoli päivää opettajan mukana. Vain sillä tavoin näkee, mitä opettajan työ on.