Lobbaus on osa edunvalvontaa

OAJ:n asiantuntijat tekevät kulisseissa jatkuvaa työtä paremman koulumaailman ja opettajan edun eteen. He pyrkivät vakuuttamaan poliittiset päättäjät esimerkiksi siitä, että yliopistojen perusrahoitusta on vahvistettava. Neljä erityisasiantuntijaa kertoo, mitä he ovat viime vuosina lobanneet ja millaisiin tuloksiin sinnikäs työ on johtanut.

Lakiin vaikuttaminen tärkeää

Minttu Ilveskivi-Hentilä

Olen ollut vaikuttamassa varhaiskasvatuksen tuen lainsäädännön viimeisimpiin pykäliin ja siihen, mitä tuesta on kirjattu varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin.

Tunsin onnistuneeni, kun molempiin saatiin OAJ:n linjauksen mukaisia kohtia. Esimerkiksi erityisen tuen pitää nyt lain mukaan olla ”jatkuvaa ja kokoaikaista”.

Lobbarilla pitää olla omaa osaamista ja ymmärrystä aiheesta. Minun näkemykseni pohjaavat tutkimustietoon ja siihen, että olen varhaiskasvatuksen opettajana nähnyt, miten homma toimii, jos resurssit ovat kunnossa – tai jos ne eivät ole.

Vaikka kaikki lobattavat eivät osta kaikkia ajatuksiamme, tapaamiset voivat olla hyödyllisiä. Vasta-argumentit voivat tuoda uusia näkökulmia ja vahvistavat omaa argumentaatiota.

 

Tutkimuksen perusrahoitusta puolustamassa

Hanna Tanskanen

Viime aikoina olen keskittynyt vaikuttamaan siihen, että yliopistojen perusrahoitusta vahvistetaan. Tutkimustoiminta yliopistoissa tarvitsee pitkäjänteistä ja ennustettavaa rahoitusta. Kaikki rahoitus ei voi olla haettavaa.

Vaikuttamistyö on yhteistyötä yhteisten tavoitteiden edistämiseksi. Käytännössä tapaan muita vaikuttamistyötä tekeviä ihmisiä muun muassa opiskelijajärjestöistä ja muista akavalaisista liitoista. Tapaamisia on myös opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiesten sekä poliittisten päättäjien kanssa. Keskusteluyhteytemme on hyvä.

Tärkein yhteinen saavutuksemme on vuoden alussa voimaan tullut tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituslaki, joka velvoittaa tulevaa hallitusta vahvistamaan tki-toimintaa merkittävästi.

 

Selvitys päätyi osaksi kuulemistilaisuutta

Hannele Louhelainen

Pyrin rakentamaan ympärilleni sidosryhmäverkostoja, oli vaalit tai ei. Esimerkiksi yhdessä tehtävät selvitykset antavat vaikuttamiselle hyvän selustan. Korona-aikana teimme selvityksen taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön etätyöskentelystä. Kysyimme oppilaitosten johdolta ja henkilöstöltä, miten pandemia on muokannut heidän työtään. Tuloksia hyödynsimme budjettivaikuttamisessa. Saimme erillisrahoituksia esimerkiksi oppilaitosten välinehankintoihin. Lisäksi kävimme kertomassa kansanedustajille selvityksemme tuloksista ja päädyimme yllättäen osaksi taiteen perusopetuksen kuulemiskierrosta. Koen onnistuneeni lobbarina, kun lobattava asia pysyy puheissa ja keskusteluissa. Asioiden yhteinen ymmärtäminen ja eteenpäin vieminen voimaannuttavat.

 

Entinen päättäjä osaa vetää oikeista naruista

Pauliina Viitamies

Vaikuttamistyö on pitkäjänteistä. Hyvä esimerkki on opettajarekisteri. OAJ on ajanut rekisteriä parikymmentä vuotta. Tällä hallituskaudella asia on nytkähtänyt eteenpäin. Maalissa se ei kuitenkaan vielä ole.

Teemme vaikuttamistyötä tarkan suunnitelman mukaisesti: kenelle puhutaan ja milloin, mitä puhutaan ja kuka puhuu. Tämän vaalikauden olemme päättäväisesti lobanneet opetus- ja kulttuuriministeriötä, ministereitä ja heidän esikuntiaan, eduskuntaa ja siellä etenkin sivistysvaliokunnan jäseniä.

Lobbaamista jaksaa jatkaa, kun tietää, että ennemmin tai myöhemmin järki voittaa. Itselleni on hyötyä siitä, että olen ollut kansanedustaja. Tiedän, missä muodossa tieto kannattaa tarjota päättäjille.