Suupalat: Mistä on 25-vuotias Nope tehty?

Nuorten opettajien koulutus tuo uransa alussa olevat opettajat yhteen sekä järjestön luo. Tarjolla on hyödyllistä tietoa ja verkostoitumista, kertovat Nope-kouluttajat.

OAJ järjestää nuorille opettajille Nope-koulutuksia kymmenellä alueella kaksi kertaa vuodessa. Kaksipäiväiset kurssit pidetään maalis–huhtikuussa ja syys–marraskuussa. Koulutus on kaikille opettajaryhmille yhteinen.

Kurssit täyttävät tänä vuonna 25 vuotta, ja niitä vetävät OAJ:n alueelliset Nope-kouluttajat, jotka ovat itsekin nuoria opettajia.

Koulutuksissa käsitellään palkkausta, nuoren opettajan roolia, OAJ:n jäsenyyttä, työhyvinvointia sekä opettajan vastuita ja velvollisuuksia.

 

Koulutukset on tarkoitettu alle 35-vuotiaille tai alle viisi vuotta opetustyössä toimineille OAJ:n jäsenille. Myös Opettajaksi opiskelevien liiton Soolin valmistumassa olevat jäsenet voivat osallistua, jos kurssilla on tilaa.

Ilmoittautuminen syksyn 2022 Nope-koulutuksiin on meneillään.

 

Työhyvinvoinnista ja uusista ideoista

Sanni-Kaisa Martikainen, luokanopettaja, Marjalan koulu, Joensuu

Opiskeluaikana toimin Soolissa ainejärjestöni vastaavana ja aluetoimijana. Valmistumisen jälkeen tuli ikävä järjestöhommia.

Kouluttajan tehtävä on tehnyt minusta paremman opettajan. Palaan työpaikalle järjestötehtävien jälkeen aina innolla, pää täynnä uusia ideoita. Kouluttajaporukassamme on hyvä yhteishenki, ja siitä on muodostunut tärkeä yhteisö itselleni.

Kouluttajana olen erinomaisella näköalapaikalla opetusalaan ja järjestökenttään. Lähdin myös OAJ:n Joensuun paikallisyhdistyksen hallitukseen.

Nope viestittää, että opettajan ammatissa ei voi koskaan olla valmis. Maailman tärkeintä työtä tekevän pitää suhtautua itseensä armollisesti.

 

Järjestötehtäviin innostamisesta

Mervi Berg, erityisluokanopettaja, Rannankylän koulu, Pielavesi

Opettajan on heti valmistumisen jälkeen otettava kokonaisvastuu työstä, siksi vertaistuen merkitys sekä kontaktien luominen on tärkeää. Koulutus antaa hyvän tietopaketin palkkauksesta, vastuista, velvollisuuksista ja työssäjaksamisesta.

Kouluttajavuosieni jälkeen olen sukeltanut monenlaisiin järjestötehtäviin, esimerkiksi valtuutetuksi ja OAJ:n Pohjois-Savon alueyhdistyksen puheenjohtajaksi. Kannustan kaikkia nuoria opettajia Nope-koulutukseen. Järjestön tuki voi osoittautua kultaakin kalliimmaksi, jos kaikki ei mene kuin Strömsössä.

Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Kainuu järjestävät entisille nuorille opettajille Eno-koulutusta. Sen jälkeen pitäisi päästä elävänä eläkkeelle.

 

Uran alkua helpottavasta tiedosta

Matti Kangasniemi, teknisen työn opettaja, Ruusutorpan koulu, Espoo

Opettajankoulutuksessa ei käsitellä opettajan palkkausta, työaikoja, vastuita ja velvollisuuksia. Näistä asioista nuoret opettajat eivät välttämättä tiedä riittävästi.

Nope-koulutus välittää tietoa ja ohjaa kysymään oikealta taholta. Nuorella opettajalla voi esimerkiksi olla väärä käsitys siitä, missä ja miten asioista päätetään.

Nope viestittää, että OAJ on kaikessa nuoren opettajan tukena sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla. Järjestö tarjoaa kattavat luottamusmies- ja oikeusturvapalvelut sekä tukea työssäjaksamiseen.

 

Vertaistuesta ja voimaantumisesta

Sami Kettunen, luokanopettaja, Myllymäen koulu, Lappeenranta

Uskon, että Nope-koulutus lisää jäsenten aktiivisuutta järjestötoiminnassa.

Kouluttajana toimiminen on tarjonnut arvokkaita kohtaamisia huikeiden opettajien kanssa. Parasta on nähdä, miten opettajat voimaantuvat ja rentoutuvat koulutusten jälkeen.

Nope- ja kokeneiden opettajien Kope-koulutusten välissä voisi olla vastaavanlaisia koulutuksia. Työhyvinvointi, vastuut ja velvollisuudet sekä opettajan rooli puhuttelevat kaikkia uran vaiheesta riippumatta.

Nope muistuttaa, että nuoren opettajan ei pidä jäädä yksin. Kysymällä saa apua ja uskallusta oman työn rajaamiseen.

 

Yhteisestä opettajuudesta

Kaisa Viitanen, päiväkodinjohtaja, Kaisaniemen päiväkoti, Helsinki

Nope on tärkeä osa yhtenäisen opettajuuden luomista. Tiedon jakamisen ohella koulutus opastaa nuorta opettajaa huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan.

Myös järjestö hyötyy, koska se saa ajantasaista tietoa uusilta opettajilta ja pystyy tekemään omaa työtään näkyväksi. Osa osallistujista lienee tulevia aktiivijäseniä.

Pääkaupunkiseudun alueyhdistys järjestää kokeneille opettajille Kope- ja virtaa tarvitseville opettajille Vope-koulutuksia. Koulutukseen osallistumalla omassa työssä säilyy uuden oppimisen halu, saa vertaistukea ja pysyy menossa mukana.