Suupalat: Peilissä omat rutiinit

Täydennyskoulutus pakottaa peilaamaan omia ja koulun yhteisiä toimintatapoja uusin silmin. Samalla se tuo iloa ja intoa omaan työhön.

Opettajien osallistuminen täydennyskoulutukseen hiipui korona-aikana, mutta tilanne on vähitellen parantumassa. Etä- ja hybridikoulutukset ovat tulleet jäädäkseen.

Valtio myöntää 14–15 miljoonaa euroa vuodessa eri koulutusasteiden opettajien täydennyskoulutukseen. Tänäkin vuonna yliopistot, ammattikorkeakoulut, järjestöt ja yritykset tarjoavat opettajille satoja kursseja, joita Opetushallitus on hakemusten perusteella valinnut. Erityisen kysyttyjä tällä hetkellä ovat oppimisen tukeen, turvallisuuteen ja arviointiin liittyvät koulutukset.

Opettajille koulutus ei maksa mitään, ja työnantaja maksaa vain matka- ja sijaiskulut. Opetusneuvos Teijo Koljonen Opetushallituksesta muistuttaa, että työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöidensä kouluttautumisesta. Koulutukseen pääseminen vaihtelee kuitenkin alueittain ja kouluittain.

Koljonen toivoo, että työnantajat tekisivät työntekijöilleen henkilökohtaisen koulutussuunnitelman.

 

Keinoja turvallisuuden lisäämiseen

Mari Salminen, erityisluokanopettaja, Jyskän koulu, Jyväskylä

Turvallinen ja osallistava oppimisyhteisö -verkkokoulutus antoi keinoja lisätä turvallisuutta kouluympäristössä. Tuli tunne, että keinoja on paljon.

Turvallisuus puhuttaa koko yhteiskunnassa, ja sama ilmiö näkyy koulussakin. Vaikka koululla on iso vastuu turvallisuudesta, se tarvitsee nykyistä konkreettisemmin avukseen sosiaalitoimea ja lastenpsykiatriaa.

Täydennyskoulutus pysäyttää miettimään omia rutiineja ja auttaa säätelemään niitä eri tilanteissa. Se on kuin työnohjausta. Odotan innolla syksyä.

 

Vinkkejä tukitoimiin

Tea Kärkkäinen, erityisopettaja, Kivikon koulu, Kemi

Miten painopistealueet toteutetaan ja miten ne vaikuttavat muun muassa arviointiin? Kollegojen kokemukset olivat silmiä avaavia.

Lapin yliopiston koulutukset tuen portaiden eri vaiheista olivat käytännönläheisiä. Ne ravistelivat miettimään myös omaa tapaa toimia.

Oli piristävää huomata, että samojen asioiden äärellä me kaikki opettajat painimme. Opiskelu etänä sopii hyvin tällaiselle, jolla on lähimpään yliopistoon sata kilometriä matkaa.

 

Oivalluksia ongelmanratkaisuun

Sohvi Lyyra, matematiikan, fysiikan ja kemian opettaja, Sammonlahden koulu, Lappeenranta

Tykkäsin yliopistojen yhteisestä Lumatikka-koulutuksesta niin paljon, että suoritin kaikki kolme kurssia. Innostuin erityisesti ongelmanratkaisun opettamisesta.

Parasta koulutuksessa oli sen kannustava ote opettamiseen. Luennot olivat niin mielenkiintoisia, että oli pakko katsoa kaikki viimeistä sekuntia myöten!

Koulutus kytkeytyi konkreettisesti arjen työhön. Se tasapainotti omaa jaksamista ja kasvatti motivaatiota työhön. Samalla heräsi kiinnostus selvittää näitä asioita lisää.