Ympäristövastuullisuus on osa ammattitaitoa

Ympäristövastuullisuus on tärkeä osa ammattitaitoa alalla kuin alalla. Hyrian koulutuksen laatukoordinaattori Juulia Juslin otti vauhtia kekeloikkaan Syklin täydennyskoulutuksesta.

Vähemmän ympäristöä kuormittavia materiaaleja ja fiksumpia työprosesseja. Pitkäikäisiä ja energiatehokkaita tuotteita sekä oikea-aikaista huoltoa. Jätteiden lajittelua, kierrätystä ja energian talteenottoa.

Suuret yritykset ottavat jättiloikkia ympäristöasioissa. Nyt kestävän kehityksen eli keken osaamista kaivataan kipeästi myös ammatillisessa opetuksessa ja opettajien täydennyskoulutuksessa.

Suomen ympäristöopisto Sykli kouluttaa opettajia kiertotaloudessa. Ammatillisessa opetuksessa kestävän kehityksen asioita koordinoiva Juulia Juslin osallistui Syklin Ammattilaisen kädenjälki -koulutukseen, johon kuuluivat vierailut niin kutsutun puhtaan teknologian yrityksissä Koneella, ABB:llä, Wärtsilässä ja Konecranesilla.

– Kiertotalousyhteiskunta vaatii kunnon muutosta asenteissa ja toimintatavoissa. Ammatillisilla oppilaitoksilla on nyt painetta kouluttaa entistä vastuullisempia kestävän kehityksen osaajia, Juslin sanoo.

 

Juslin opettaa laadunhallintaa ja kestävää kehitystä opiskelijoille sekä opettajille ja kouluttajille eri ammattitutkinnoissa Hyriassa. Hyria tarjoaa ammatillista koulutusta Hyvinkään ja Riihimäen seudulla.

Keväällä Juslin perehdytti kone-, metalli- ja rakennusalan opettajia ja kouluttajia uusiin kiertotalouden malleihin, jotta keke saataisiin integroitua opetukseen myös tekniikan aloilla.

Pienilläkin muutoksilla voi olla isoja vaikutuksia, ja hyvistä asioista syntyy helposti positiivinen kierre. Juslin muistuttaa, että monet yritykset ovat säästäneet kestävillä ratkaisuilla miljoonia.

Tyhjin käsin ei opettajien tarvitse aloittaa. Juslin suosittelee opettajia tutustumaan OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifioinnin materiaaleihin.

Niissä on kullekin ammattialalle omat kestävän kehityksen kriteerit ja arviointinäkökulmia, joissa otetaan huomioon eri alojen erityispiirteet. Esimerkiksi rakennusalalla kestävä kehitys ulottuu työprosessien suunnittelusta ja materiaalien valinnasta aina rakennusten huoltoon saakka.

Monissa ammatillisissa tutkinnoissa ympäristöasiat on jo huomioitu, mutta paljon on vielä tekemistä.

Syksystä lähtien kekeä opiskellaan osana yhteisiä ammatillisia opintoja. Se ei Juslinin mielestä vielä riitä.

– Tutkintouudistusten yhteydessä kestävä kehitys olisi sisällytettävä myös alakohtaiseen ammatilliseen koulutukseen tutkintojen toteuttamissuunnitelmien kautta, kuten Hyriassa jo monilla aloilla tehdään.

Kestävä kehitys on mainittu myös ammattitaitovaatimuksissa. Opettajille ja kouluttajille on annettava lisää tietoa, miten se huomioidaan opetuksessa ja osaamisen arvioinnissa.

– Eri koulutusaloilla pitäisi määritellä, mitä kestävän kehityksen osaaminen juuri tässä kohtaa tarkoittaa. Se kun kattaa ympäristöasioiden lisäksi myös taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen ulottuvuuden, Juslin sanoo.

Kiertotalouskoulutusta opettajille

  • Suomen ympäristöopisto Sykli tarjoaa Opetushallituksen rahoittamaa henkilöstökoulutusta varhaiskasvattajille sekä yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen opettajille.

  • Tällä erää päättyneissä Ammattilaisen kädenjälki -koulutuksissa paneuduttiin kiertotalouteen ja ympäristöosaamiseen, yritysvastuuseen ja yrittäjyyskasvatukseen.

  • Sykli ja ammattiin opiskelevien Sakki ovat aloittamassa uutta koulutushanketta kiertotalousosaamisesta ja vastuullisen ammattitaidon varmistamisesta koulutusreformissa.

  • Elokuussa Sykli yhteistyökumppaneineen julkaisee Circula-kiertotalouspelin oppilaitosten vapaaseen käyttöön. Opettajia myös koulutetaan käyttämään peliä.

Kattavat eväät kekeilyyn

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia on toistaiseksi maamme ainoa monialainen oppilaitos, jonka koko koulutustoiminta on saanut kestävän kehityksen sertifikaatin.

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen OKKA-säätiön myöntämä sertifikaatti kattaa koko elinikäisen oppimisen kaaren aikuisten perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen, aikuislukioon ja työväenopistoon.

Sertifikaatti myönnettiin Omnialle viime syksynä tehdyn ulkoisen auditoinnin perusteella. Auditoinnissa kiinnitettiin huomiota oppilaitoksen toimintakulttuuriin, opetukseen ja johtamiseen. Lisäksi arvioitiin, kuinka keke toteutuu hyvinvoinnissa, ympäristössä, taloudessa ja kulttuurissa.

OKKA kiittää Omniaa muun muassa rohkeasta ja vahvasta strategisesta johtamisesta, kestävän kehityksen kytkemisestä laadunhallintaan ja opetuksen sisältöihin. Lisäksi kiitosta sataa esimerkiksi henkilökunnan innostuksesta ja ammattitaidosta sekä satsauksesta opiskelijoiden osallistumisen mahdollisuuksiin.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi on OKKA-säätiön ylläpitämä järjestelmä, joka tarjoaa arviointityökaluja, materiaaleja, neuvontaa ja koulutusta koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen työn tueksi.

Kestävän kehityksen kriteerit kannustavat henkilöstöä ja opiskelijoita arvioimaan ja kehittämään yhdessä oppilaitoksen toimintaa.