Rotikampanja palaa muistuttamaan, että kaikkiin tehtäviin on oltava työaikaa

OAJ käynnistää ensi syksynä jälleen Joku roti -kampanjan. Tavoitteena on lisätä jäsenten tietoisuutta omista sopimuksistaan ja puuttua opettajien ylimääräisten tehtävien vyöryyn. Jos uusia tehtäviä tulee, niihin on pystyttävä osoittamaan sopimuksissa sovittua työaikaa, sanoo Laura Nurminen OAJ:stä.

Kaverini kirjoittaa Facebookissa, ettei hän ole kokenut peruskoulun aineenopettajan työtä tänä lukuvuonna mielekkääksi. Tutun opettajan päivitys on ikävää luettavaa mutta opetusalan tunteville kovin tuttua.

“Itse opettaminen on edelleen ihan mukavaa, mutta kun se opetustyö tuntuu nykyään olevan sivuroolissa: Olen oikeastaan enemmänkin Wilma-byrokraatti, sosiaalityöntekijä ja poliisi”, hän kirjoittaa.

Samassa postauksessa opettaja kertoo, että edessä on tuumaustauko. Opintovapaahakemus ensi lukuvuodeksi on jätetty. Vuoden päästä on uuden pohdinnan paikka: palatako nykyiseen virkaan, hakeutuako opettajan töihin muualle vai urkenisiko ura jollakin muulla alalla?

 

Ilmiö on tuttu jokaiselle, joka on seurannut keskustelua opettajien kuormituksesta ja työssäjaksamisesta. Opetustyön ulkopuolisten ylimääräisten töiden lisääntyminen on hyvin yleinen kokemus opettajien ammatillisessa keskustelussa.

Erityisasiantuntija Laura Nurminen OAJ:stä sanoo, että sama viesti tulee kaikista kanavista.

– Puhutaan sälätyöstä, hallinnollisesta työstä sekä turhista tai opettajan työhön kuulumattomista asiakirjoista. Opettajille ja esihenkilöille kasaantuu yhä enemmän ylimääräisiä työtehtäviä kaikilla koulutusasteilla.

Jopa päättäjät ovat kuulleet ongelmasta. Vaalien alla useammankin puolueen ohjelmasta löytyi ajatus, että opettajien pitäisi pystyä keskittymään ydintehtäväänsä.

Poliitikot eivät kuitenkaan päätä opettajien virka- ja työehtosopimuksista.

Niitä asioita ei tehdä, joihin ei ole osoitettu työaikaa eikä palkkarahoja.

OAJ:ssä halutaan, että opettajien sopimuksista pidetään kiinni. Järjestö käynnistää siksi ensi syksynä uudelleen jäsenistön sisäisen Joku roti -kampanjan. Samanniminen kampanja toteutettiin vuosina 2016–2017.

Tavoitteena on panna piste edellä kuvatulle, opetusalalla selvästi tunnistettavalle ongelmalle. Kampanjassa alleviivataan, että kaikkiin opettajan tehtäviin on määriteltävä riittävästi työaikaa, ja että aikaa ei käytetä töihin sovittua enempää.

Ylimääräiset työt halutaan karsia pois tunnistamalla se, mistä on sovittu ja rohkaisemalla ylimääräisten töiden karsintaan.

Nurmisen mukaan kampanjassa ykkösasia on nostaa yksittäisen jäsenen tuntemus omasta sopimuksesta uudelle tasolle.

– Jäsenen tulee tietää, mitä sopimusta työpaikalla noudatetaan ja miten työaika ja palkkaus määräytyvät sopimuksessa. Nämä asiat ovat ammattijärjestön sopimusedunvalvonnan ytimessä, Nurminen sanoo.

Syksyllä käynnistyvän kampanjan sytykkeenä oli OAJ:n valtuustossa tehty ponsiesitys, jossa toivottiin sopimustietämystä lisäävää ja sopimusten noudattamista tehostavaa kampanjaa.

Jäsenen tulee tietää, mitä sopimusta työpaikalla noudatetaan ja miten työaika ja palkkaus määräytyvät.

Nurmisen mukaan parempi sopimustuntemus auttaa jäseniä hahmottamaan, mitä töitä opettajalta voidaan edellyttää tai mistä työnantajan kuuluu maksaa lisäkorvaus.

Näin ollen kyse on ikään kuin oman sopimuksen lähikurssista. Mutta ei kampanja ole pelkästään mikään yksittäisen jäsenen sopimuksenlukuharjoitus.

Joukkovoima tulee mukaan, kun kampanjassa ryhdytään herättämään keskustelua sovituista työtehtävistä työpaikoilla.

– Haluamme esihenkilöt ja opettajat samaan pöytään keskustelemaan siitä, mihin käytettävissä oleva työaika ja palkkarahat riittävät ja miten ne suunnataan.

Työyhteisöissä pitää Nurmisen mukaan keskustella yhdessä siitä, mikä on tärkeää ja mihin keskitytään.

– On puhuttava siitä, mitä voidaan jättää pois ja miten varmistetaan, että aikaa todella jää siihen ydintehtävään.

Työyhteisötasolla Nurminen toivoo tarkkaavaisuutta esimerkiksi silloin, kun erilaisia tehtäviä kirjataan päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten työsuunnitelmiin.

– Niitä asioita ei tehdä, joihin ei ole osoitettu työaikaa eikä palkkarahoja. Eikä niitä ryhdytä kirjaamaan suunnitelmiin. Kun asioista puhutaan ja sovitaan yhdessä, niistä on myös helpompi pitää kiinni, Nurminen toteaa.

 

Vuonna 2015 Laura Nurminen kertoi OAJ:n videolla Joku roti -kampanjasta.

 

OAJ:n jäsenten parissa ensimmäinen Joku roti -kampanja tuntuu jättäneen myönteisen muistijäljen. Vastaavaa kampanjaa on toivottu järjestettäväksi uudelleen.

Uuden kampanjan taustatyöt ovat alkaneet niin OAJ:n toimistolla kuin esimerkiksi jäsenistön foorumilla Saunassa.

Saunan Roti-osiossa jäsenet voivat ideoida, ottaa kantaa ja nostaa esiin sopimuksiin liittyviä sudenkuoppia.

Kampanjan aikana järjestetään koulutuksia ja webinaareja ja julkaistaan oppaita ja ohjeistuksia työyhteisöjen käyttöön. Koulutuksia järjestetään syksystä alkaen luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille sekä alue- ja paikallisyhdistysten aktiiveille.

– Koulutusten suunnittelua ja materiaalien tuottamista varten OAJ:ssä toivotaan jäseniltä näkemyksiä siihen, mihin työssä tarvitaan ”rotia”. Haluamme myös kuulla, millaiselle koulutukselle olisi eniten tarvetta, Nurminen sanoo.

Myös suoraan jäsenille suunnatut webinaarit alkavat syksyllä. Kampanja näkyy vahvasti kaikissa OAJ:n viestintäkanavissa ja tapahtumissa.