Miten opettajan työ leirikoulussa kuuluu korvata?

Ilman erikseen sovittavaa lisäkorvausta tai työaikajärjestelyjä leirikouluja ei kannata järjestää.

Opettaja on leirikoulun takia useamman vuorokauden poissa omasta elämästään työn takia. Leirikoulusta koituu opettajalle aina lisää vastuita, velvollisuuksia ja työaikaa, jotka tulee korvata.

 

Leirikouluun osallistuvalle opettajalle tulee aina maksaa sopimuksen mukainen päiväraha. Siitä OAJ ja työnantajapuoli ovat yksimielisiä.

OAJ suosittelee hyvissä ajoin sopimaan, miten leirikoulusta aiheutuvat ylimääräiset työtunnit tasataan tai korvataan.

Leirikoulun järjestäminen vaatii opettajalta paljon etukäteissuunnittelua. Leirikoulussa opettaja on jakamattomassa vastuussa oppilaista koko ajan. Tässä kaikessa on vääjäämättä enemmän työtä kuin normaalilla viikolla.

Monessa kunnassa on sovittu paikallisesti päivärahan lisäksi tulevasta suunnittelukorvauksesta. Se on yksi korvausvaihtoehto.

 

Leirikoulua harkitessaan opettajan pitäisi tietää, millä työajalla ja korvauksella se tehdään. On opettajan oman harkinnan varassa, kannattaako hänen lähteä saadulla korvauksella leirikouluun.

Kun leirikoulua suunnitellaan, tulee rehtorin kanssa sopia etukäteen, kuinka monta oppituntia leirikoulupäivät sisältävät.

On myös mahdollista korvata leirikoulun pidemmät päivät kertaylituntipalkkioilla.

 

Koulun leirikoululinjasta ja -palkkiosta olisi hyvä keskustella ja päättää työyhteisössä yhdessä.

Opettajan ei ole pakko lähteä leirikouluun. Leirikoulu on pedagoginen ratkaisu. Opettaja arvioi aina, onko se hänen ryhmälleen turvallinen vaihtoehto oppia. Opettaja voi vedota siihen, ettei leirikoulu sovi hänen ryhmälleen.

Parhaimmillaan leirikoulut ovat ikimuistoisia hauskoja ja yhteishenkeä luovia kokemuksia. Tunnistan opettajien palon järjestää leirikoulu − vaikka sitten ilman lisäkorvausta. Ammattijärjestön edustajana muistutan kuitenkin, että kaikesta tehdystä työstä tulee saada korvaus.

Mikäli työajasta tai työaikaan liittyvistä korvauksista ei päästä selvyyteen, leirikoulua ei tule järjestää.

 

Kysymykseen vastasi OAJ:n erityisasiantuntija Laura Nurminen.

 


 

Onko sinulla palkkauksesta tai työehdoista kysymys, johon vastaaminen auttaisi myös kollegojasi? Lähetä kysymys osoitteeseen opettaja@oaj.fi. Aihekenttään otsikko Kysy palkasta ja työehdoista.

 


 

Käytämme Joku roti -logoa jutuissa, jotka käsittelevät OAJ:n Joku roti -kampanjan sisältöjä. Tutustu kampanjaan: oaj.fi/jokuroti