Kumppanukset: Opettaja Anna Huhtamäki tutustuttaa psykologi Jaakko Sahimaan koulunsa arkeen

Organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa kokeilee maaliskuussa opettajana työskentelyä lahtelaisessa Kivimaan koulussa ja kertoo siitä somessa. Opettaja Anna Huhtamäki odottaa innolla Jaakon huomioita koulun arjesta.

Kumppanukset-juttusarjassa ystävät tai yhteistyökumppanit kertovat toisistaan ja siitä, mikä heitä yhdistää.

 

Jaakko Sahimaa:

”Tarkastelen, mitä nykyaikainen opettajuus on”

#Koeaika-projekti on syväsukellus suomalaiseen työelämään. Teen 12 kuukauden aikana 12 erilaista työtä 12 eri toimialalla ja tarkastelen organisaatiopsykologina työelämän realiteetteja eri ammateissa.

Maaliskuussa menen Kivimaan kouluun kuukaudeksi tekemään opettajan työtä ja tarkastelemaan opetustyön arkea. Sitä voi seurata minun ja yhteistyökumppanini Duunitorin sosiaalisen median kanavissa.

Vuoden jälkeen tulee myös dokumenttielokuva ja -sarja, ja kirjoitan projektista kirjan. Tarkoitus on synnyttää yhteiskunnallista keskustelua työelämästä.

 

Opettajaperheen lapsena on aika luontevaa, että haluan osana projektia nostaa esiin opettajan työtä. Minulla on psykologian aineenopettajan pätevyyskin, mutta en ole tehnyt kuin yksittäisiä sijaisuuksia.

Kivimaan koulu ja minut sinne järjestänyt OAJ saavat kumpikin asettaa yhden kysymyksen, jota he haluavat minun erityisesti tarkastelevan kuukauden aikana. OAJ:n toiveesta tarkastelen, mitä nykyaikainen opettajuus on ja mistä kaikesta se muodostuu. Opettajilta en ole vielä saanut toivetta.

Tulen ehkä hämmästymään oppituntien taustalla tehtävän työn määrästä. Mitä kaikkea pitää tehdä, jotta pystyy hoitamaan luokkahuoneessa tehtävän työn huolella?

Tarkastelen myös opetustyön kuormitustekijöitä ja sitä, mikä puolestaan on työn suola. Erityinen kiinnostuksen kohteeni on työn merkityksellisyys: mikä tekee opettajan työstä mielekästä, motivoivaa ja merkityksellistä sitä tekeville yksiköille?

 

Kuukauden lopussa pidän henkilökunnalle koulutuksellisen tilaisuuden, jossa käyn läpi kokemuksiani ja mitä olen oppinut työstä ja työyhteisöstä. Käyn läpi havaintojani myös koulun johdon ja OAJ:n kanssa.

Toistaiseksi olemme pitäneet vasta yhden palaverin, etäaikaan sopivasti Teamsissa. Minulle tuli todella positiivinen vaikutelma Kivimaan koulusta ja Annasta ja muista, keitä oli linjoilla.

On ollut mukava aistia sekä koulun että OAJ:n innostus tätä projektia kohtaan. Minulla on tervetullut olo.

 

Anna Huhtamäki:

”Välittyi aito innostus sukeltaa eri ammatteihin”

Olen aika innostunut projektista ihan senkin takia, että on todella kiva saada ulkopuolinen ihminen tutkimusmatkalle meidän työhömme ja työyhteisöömme. Jaakko osaa varmaan nostaa esiin ja nähdä ihan eri asioita kuin vaikka minä omassa opettajakuplassani.

Projekti liittyy OAJ:n hankkeeseen, joka pyrkii vahvistamaan opettajan työn arvostusta. Saamme sen avulla päivittäistä työtämme monipuolisesti näkyväksi.

Luullakseni aika moni opettaja jakaa kokemuksen siitä, että työn monipuolisuus ja vastuullisuus eivät näy ihmisille, jotka eivät tunne koulumaailmaa. Oppituntien pitäminen on vain pienenpieni ja koko ajan pienentyvä osa työtä.

Tarkoitus on, että oppituntien lisäksi Jaakko voisi mahdollisuuksien mukaan olla mukana vaikka vanhempainvartissa tai arviointikeskustelussa sekä valmistelemassa oppitunteja.

Minusta oli mahtavaa, kun Jaakko itse toivoi etäpalaverissa, että hänet voi laittaa hommiin. Minulle välittyi aito innostus sukeltaa eri ammatteihin.

 

Olen OAJ:n Päijät-Hämeen alueyhdistyksen hallituksessa tiedottajana ja kuulin sitä kautta, että OAJ etsii koulua, johon Jaakko voisi tulla. Kysyin rehtorilta, voisiko hän tulla meidän kouluumme. Nyt olen luvannut tehdä Jaakolle lukujärjestyksen. Hän on koulussa noin kolmena päivänä viikossa.

Kyselin opettajilta, keiden tunneille Jaakko voisi mennä, ja todella moni opettaja ilmoittautui heti vapaaehtoiseksi. Olin ilahtunut siitä. Etukäteen mietin, lähtevätkö opettajat mukaan, kun vieras ihminen tulee ja kertoo vierailustaan vielä somessa.

Tarkoitus on, että Jaakolle tulisi kattava kokonaiskuva eli hän osallistuisi isojen ja pienten opetukseen, erityisoppilaiden ryhmiin ja maahanmuuttajien valmistavaan opetukseen. Kivimaan koulu on 1.–9. luokkien yhtenäiskoulu.

Itse yläkouluikäisten opettajana koen, että työssä palkitsee se, jos saan vähänkään tuettua oppilaiden kasvua tai jopa parhaimmillaan äidinkielen oppimista aika haastavassa ikävaiheessa.