Kumppanukset: Taidon oppimista pitää tutkia

Sirpa Laitinen-Väänänen ja Petteri Mäkelä kertovat, miten ammatillisen opettajakorkeakoulun ja työelämän yhteistyössä syntyy uutta tietoa.

Kumppanukset-juttusarjassa ystävät tai yhteistyökumppanit kertovat siitä, mikä heitä yhdistää.

 

Petteri Mäkelä:

”Opettajat testaavat ideamme”

Yrityksemme kehittää uudenlaisia oppimisympäristöjä simulaation avulla. Yhteistyö opetusalan ammattilaisten kanssa on meille elinehto. Opettajilta saamme työllemme motiivin, haasteita ja oppimistilanteissa koeteltua tietoa, miten tuotteemme toimivat.

Simulaatioista on erityisen paljon hyötyä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakoulussa. Siellä opiskellaan taitoja, jotka kehittyvät myös virtuaalisella harjoittelulla. Esimerkiksi sairaanhoitajaksi opiskeleva voi treenata kanyylin laittamista virtuaaliympäristössä. Kun tositilanne tulee eteen ja toimenpide pitää tehdä reaalimaailmassa, tilanne on tuttu.

Olemme tehneet pitkään aktiivista yhteistyötä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Jamkin kanssa. Vuosina 2018–2020 meillä oli yhteinen Visual-hanke, jossa kehitimme yhteisöllistä videopohjaista oppimista. Mukana oli kuusi korkea-asteen oppilaitosta ja viisi teknologiayritystä Suomesta, Virosta, Hollannista, Portugalista, Sveitsistä ja Isosta-Britanniasta.

 

Kansainvälisen yhteistyön kautta saimme tutustua eri maiden opettajien näkemyksiin opettamisesta. Erilaiset näkökulmat auttoivat ymmärtämään vaihtoehtojen tarpeellisuuden. Eri paikoissa kaivataan erilaisia laitteita ja teknologiaa. Tällä hetkellä tuotteistamme 60 prosenttia menee vientiin.

Visual-projekti osoittautui tarpeellisemmaksi kuin olimme aavistaneet, sillä hankkeen viimeisenä vuonna iskenyt korona vei ammatillisen koulutuksen etäopetukseen.

Jamkin kanssa tekemässämme yhteistyössä arvostamme projekteille asetettuja konkreettisia tavoitteita. Niiden saavuttamista on suhteellisen helppoa mitata.

Oppilaitosten ja yrityksemme yhteistyön hedelmiä ovat myös opiskelijaharjoittelut. Olemme ottaneet liiketalouden opiskelijoita yritykseemme harjoittelemaan. Lisäksi amkin opiskelijoiden tuoteinnovaatioita on testattu simulaatiokeskuksessamme.

 

Sirpa Laitinen-Väänänen:

”Tutkimus tarvitsee lisää voimavaroja

Ammatillisissa opettajakorkeakouluissa koulutetaan Suomen ammatilliset opettajat. Tehtävämme on myös kehittää ammatillista oppimista.

Tämä onnistuu, kun teemme yhteistyötä yritysten kanssa, jotka kehittävät taidon oppimisessa tarvittavia tuotteita ja palveluja. Nordic Simulators kehittää oppimisympäristöjä ja on meille luonteva yhteistyökumppani.

Esimerkiksi Visual-hankkeessa kymmenet opettajat ottivat käyttöön ja testasivat videota hyödyntävää pedagogiikkaa. Mukana oli muun muassa opettajankouluttajia sekä kuoronjohtamisen ja matkailualan opettajia.

Saimme ajantasaista tietoa tuotekehityksen uusista tuulista, joita viemme ammatillisen opetuksen ja opettajakoulutuksen käyttöön. Yhteistyössämme tuli esiin ammattikorkeakoulujen tekemän tutkimuksen soveltava ja käytännönläheinen luonne.

Yhteiset hankkeet hyödyttävät molempia, sillä erityisesti pienten pk-yritysten omat resurssit tutkimustoimintaan ovat niukat. Visual-hankkeen teimme EU-rahoituksella.

 

Ammatillisen koulutuksen tutkimus tarvitsee Suomessa lisää koordinaatiota ja voimavaroja. Muun muassa tutkimukseen, kehittämiseen ja innovaatioihin tarkoitettu tki-rahoitus laahaa pahasti perässä yliopistojen tutkimusrahoituksesta. Panostus ammattikorkeakouluihin vahvistaisi myös työelämää palvelevaa soveltavaa tutkimusta.

Tilanteen korjaamiseksi me Suomen viisi ammatillista opettajakorkeakoulua perustimme tutkijaverkoston ja rakensimme ammatillisen oppimisen tutkimusohjelman. Ammatillisessa koulutuksessa on siirrytty vahvasti työssäoppimiseen, mutta esimerkiksi tämän suuren muutoksen vaikutuksia ei ole vielä systemaattisesti tutkittu.

Mielestämme tällaisen tutkimuksen luonteva kotipesä olisi ammatillisissa opettajakorkeakouluissa. Meillä on töissä monia opettajia, joilla on tutkijataustaa ja vankkaa tutkimusosaamista.