Korona muutti kansalaisopistojen opetusta

Miten sujui opetus kansalaisopistoissa korona-aikana? Kolme opettajaa kertoo kokemuksistaan.

Kansalaisopistossa opiskelu on hyvin suosittua. Suomen 178 opistossa kursseille osallistuu vuosittain yli 600 000 opiskelijaa ja opetustunteja on yli kaksi miljoonaa. Eniten opetusta on tarjolla kädentaidoissa, musiikissa, kielissä ja liikunnassa.

Korona-aikana opiskelijamäärät putosivat kuitenkin paljon. Kansalaisopistojen liiton maaliskuussa tekemän kyselyn mukaan ilmoittautumiset laskivat 90 prosentissa kansalaisopistoja ja kursseista toteutui joko lähi- tai etäopetuksena noin kolmannes.

Lähiopetus oli maaliskuussa käynnissä normaalisti vain joka kymmenennessä kansalaisopistossa. Opetusta antoi etänä vajaat 60 prosenttia kansalaisopistoista, ja kymmenen prosenttia oli joutunut keskeyttämään opetuksen kokonaan.

Kansalaisopistot arvioivat kyselyssä, että koronasta aiheutuu tammikuun alusta heinäkuun loppuun yhteensä yli kahdeksan miljoonan euron tappiot. Opistot myös arvelevat etä- ja monimuoto-opetuksen lisääntyvän jatkossa.

 

Opettaja puhui kuin radiotoimittaja

Linda Kovanen, kotitalouden suunnittelijaopettaja, Omnian työväenopisto, Espoo

Olin juuri aloittanut tehtävässäni, kun korona alkoi. Siirsin kuitenkin opetuksen nopeasti verkkoon.

Koska lähiopetusta ei ollut, tehtävistäni jäi pois muun muassa ruokatilausten hallinnointi. Niinpä sain vastuulleni tuntiopettajien perehdytyksen ja somemarkkinoinnin.

Etäopetuksessa opettajan rooli korostuu, ja hän puhuu kolme tuntia kuin radiotoimittaja. Lähiopetuksessa opettaja ensin alustaa ja sitten ohjaa.

Tänä keväänä kotitalouskursseilla oli enemmän opiskelijoita kuin vuosiin, ja saimme kiitettävää palautetta. Jatkossa tarjoamme 25 prosenttia kursseista verkossa.

 

Jänskä vaihtui väsymykseen

Esa Lappi, musiikinopettaja, Oulu-opisto

Siirryimme viikossa etäopetukseen, ja työmäärä kasvoi selvästi. Etäopetuksen suunnittelun lisäksi minua työllisti tuntiopettajien perehdytys.

Oma instrumenttini on klarinetti, ja pystyin antamaan yksilöopetusta sähköisillä alustoilla. Osa oppilaista koki etäopetuksen positiivisena, ja heillä harjoittelu lisääntyi. Mutta osassa perheitä oppilailla oli vaikeuksia löytää paikkaa soittotunnin ajaksi.

Ensimmäisenä koronakeväänä nuoret pitivät etäopetusta jänskänä ja kivana, mutta vuodenvaihteessa ilmeni väsymystä ja motivaation puutetta. Onneksi pystyimme siirtymään lähiopetukseen helmikuussa. Yksilöopetuksessa oli helppoa huolehtia koronaturvallisuudesta.

 

Opiskelijatkin tekivät digiloikan

Merja Kittelä, käsityön suunnittelijaopettaja, Wellamo-opisto, Lahti

Koronarajoitusten ja opetuksen muutosten tähden osa opiskelijoista halusi lopettaa lukuvuoden kesken ja saada maksupalautuksen. Koska kaikilla ei ole laitteita tai osaamista etäopetukseen osallistumiseen, käsityöryhmät vähenivät. Etä- ja yksilöopetuksessa jatkaneita halusin palvella mahdollisimman hyvin ja käytin opetukseen ja suunnitteluun paljon aikaa. Välillä tein töitä puoleenyöhön asti.

Opettajien ohella myös opiskelijat tekivät valtavan digiloikan ja kokivat isoja onnistumisen tunteita verkko-opinnoista selviytymisessä. Jatkossa osa kursseista järjestetään kokonaan verkko-opetuksena, osa etä- ja lähiopetuksen vuorotteluna.